Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Wyszukiwarka
Korzystając z wyszukiwarki Google można znaleźć dowolne wyrażenia występujące w witrynie www.fizyka.net.pl, ale tylko na podstronach zaindeksowanych przez tę wyszukiwarkę.

Google
Szukaj na stronach www.fizyka.net.pl
Spis tematów i informacji pojawiających się na stronie


Nauczanie

Znajduje się tutaj katalog zdjęć i opisów pomocy fizycznych, znajdujących się w pracowni Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Turku. W osobnej zakładce zamieszczamy zdjęcia starych pomocy.
Pomoce fizyczne
Muzeum pomocy fizycznych

Ciekawostki

Czy wiesz, że ...
Rozmiary atomu wodoru
Gęstość jądra atomowego
Sprawność człowieka
Zasada słyszenia
Rozstrajanie instrumentów
Napięcie i natężenie prądu burzy
Echo i pogłos
Najszybszy ssak
Nadprzewodniki
Domowe ogniwo chemiczne
Luminescencja
Odmiany lodu
Wyświetlanie obrazu w kinie
Suchy lód
Ruch kół na filmie
Zastosowanie promieniowania nadfioletowego
Pole magnetyczne Ziemi
Deklinacja i nawigacja
Elektrony w metalach
Bimetal
Parametry Księżyca
Przypływy i odpływy
Filtry światła
Sprawność żarówki
Mieszanie barw
Znaczenie barw zwierząt
Przedmioty czarne i białe
Korona słoneczna
Ruch cząsteczek powietrza
Gwałtowne hamowanie
Samochód na zakręcie
Buczenie transformatora
Picie napojów prze słomkę
Polaryzacja światła
Wędrówki żółwi
Cykloida i brachistochrona
Skrócenie ziemskiej doby
Kolor oczu
Odległość uderzenia pioruna
Smażenie na patelni
Wilgoć i chłód w piwnicy
Chuchanie i dmuchanie na zupę
Energia z elektrowni jądrowej
Rodzaje pierwiastków
Gotowanie w słonej wodzie
Ilość promieniowania
Prędkości obiektów kosmicznych
Ilość atomów w człowieku
Odległość obiektów astronomicznych
Neutrina
Kontrakcja
Moc człowieka i urządzeń
Poruszanie się na łyżwach
Śnieg na chodnikach
Przechłodzenie cieczy
Skład i energia Słońca
Elektryzowanie benzyny
Śnieg z solą
Mieszaniny oziębiające
Światłowód
Wędrówki ptaków
Dążenie do chaosu
Mikrofalówki
Przyspieszenie ziemskie
Smugi samolotów odrzutowych
Opór człowieka
Barwy ciał w świetle odbitym
Kserokopiarki
100 000J energii
Ruch układu Ziemia - Księżyc
Wykorzystanie pomiaru gęstości
Wiatr słoneczny
Mroźne wiatry
Chłodzenie lodem
Siła odśrodkowa
Pokonywanie zakrętu
Echolokacja nietoperza
Ekspres do kawy
Narząd wzroku u zwierząt i owadów
Perpetuum mobile
Promieniowanie Czerenkowa
Parzenie herbaty i gotowanie
Precesja Ziemi
Zwalnianie ruchu obrotowego Ziemi
Księżyce pyłowe Ziemi
Wydawanie dźwieku przez człowieka
Gejzery
Rezonans - katastrofy mostów
Wieże ciśnień
Przeciążenie
Ciśnienie atmosferyczne
Naczynie Dewara
Duży hałas
Ucho w czasie zmiany wysokości
Izolacyjne właściwości powietrza
Utrzymanie równowagi
Stopy metali
Fotony
Chłodzenie psa
Figury Lissajous
Właściwości cieplne wody
Określanie wieku metodą węgla
Elektryczne zwierzęta
Konserwowanie żywności
Kafary
Nurkowanie pod wodą
Emisja światła
Zależność oporu przewodników od temperatury
Opór cieczy i gazów
Siły spójności i przylegania
Sklejanie przedmiotów
Przymrozki w ogrodzie
Poparzenie się parą wodną
Reakcja człowieka na ciśnienie
Kontrola radarowa
Przesunięcie widma gwiazd
Echolokacja
Szybkowary
Ciecz przegrzana
Fala uderzeniowa
Trzask z bicza
Koszt uzyskania energii
Rodzaje kryształów
Odmiany krystaliczne cyny
Siła Coriolisa
Wahadło Foucaulta
Widzenie kolorów
Widzenie i słyszenie przestrzenne
Powierzchnia wirującego naczynia z cieczą
Wokół nas
Fale elektromagnetyczne
Energia słoneczna i jej wykorzystanie przez rośliny
Barwa liści i zwierząt
Polaryzacja światła
Złudzenia optyczne w przyrodzie
Zorze polarne
Powstawanie tęczy
Obłoki perłowe i srebrzyste
Konwekcja ciepła
Rozszerzalność cieplna cieczy i ciał stałych
Budowa i własności wody
Zjawiska atmosferyczne
Powstawanie płatków śniegu
Jak powstaje burza?
Obieg wody w przyrodzie
Napięcie powierzchniowe i włoskowatość
Powstawanie wiatrów
Cyklon tropikalny
Trąba powietrzna (tornado)
Historia fizyki
Pierwsze maszyny proste
Stosowanie ruchu na kołach
Pierwsze kondensatory
Projekt samochodu Leonardo da Vinci
Maszyny parowe i parowozy
Pomiar długości
Sprawdzanie zjawiska Dooplera
Technika
Zapora Solińska
Elektrownie szczytowo - pompowe
Podwodna elektrownia
Elektrownie wiatrowe
Globalny System Pozycjonowania
Europejski system satelitarny - Galileo
Pompy cieplne
Areożel - niezwykły materia
Elektromagnesy
Pociąg na poduszce magnetycznej
Dlaczego samolot lata?
Najszybszy samolot
Zdjęcia termowizyjne
Noktowizory
Anegdoty o uczonych
Svante A. Arrhenius
Ettore Majorana
George A. Gamow
Luis W. Alvarez
Marian Smoluchowski
Jędrzej Śniadecki
Arthur S. Eddington
Henry Cavendish
Piotr L. Kapica
Lew D. Landau
Gustav R. Kirchhoff
Robert W. Bunsen
Arystoteles
Norbert Wiener
Hans J. D. Jensen
Otto Hahn
Jean A. Nollet
Eugene P. Wigner
Kartezjusz
Sin-Itiro Tomonaga
Enrico Fermi
Georg S. Ohm
Lise Meitner
Thomas A. Edison
Albert Einstein
Henry A. Rowland
Max K. E. L. Planck
Niels H. D. Bohr
Wiliam Thomson
Wolflang Pauli
James Franck
Dorothy M. Crowfoot Hodgkin
Paul Erdős
Fred Hoyle
Felix Ch. Klein
David Hilbert
Amalie Emmy Noether
Zofia Kowalewska
William H. Bragg
William L. Bragg
Stefan Banach
Hugo D. Steinhaus
Bronisław Knaster
James P. Joule
Walther H. Nernst
Lord Rayleigh
John von Neumann
Blaise Pascal
Werner C. Heisenberg
Pieter van Musschenbroek
Maria Skłodowska-Curie
Karl Schwarzschild
Nikola Tesla
Erwin Schrödinger
Paul A. M. Dirac
James Chadwick
Hendrik A. Lorentz
Nicolaas Bloembergen
Ludwik E. Boltzmann
Stanisław Mazur
Andrzej S. Mostowski
Stanisław Łojasiewicz
Wilhelm F. Ostwald
Arnold J. W. Sommerfeld
Edmund Halley
John Napier
Stanisław (Stan) M. Ulam
Heinrich R. Hertz
John Dalton
Yoichiro Nambu
Henri L. Lebesgue
Herman Auerbach
Leonhard Euler
Albert A. Michelson
Graf von Rumford
Alan J. Heeger
Wilhelm G. Leibniz
Sokrates
Julian S. Schwinger
Richard P. Feynman
Joseph Henry
Robert Hooke
Archimedes
John J. Thompson
Ernest O. Lawrence
Andre M. Ampere
Isaac Newton
Ernest Rutherford
George B. Dantzig
Ernst F. F. Zermelo
Kurt Gödel
William Herschel
Joseph L. Gay-Lussac
Heike Kamerlingh - Onnes
Jan Heweliusz
Michaił W. Łomonosow
Toshihide Maskawa
Henri J. Poincaré
Franciszek Leja
Alfred Tarski
Pierre de Fermat
Dymitrij I. Mendelejew
Alan G. MacDiarmid
Wilhelm C. Roentgen
Alfred B. Nobel
Michael Faraday
James Clerk Maxwell
Mikołaj Kopernik
Leopold Infeld
Tycho Brahe
Johannes Kepler
Aleksander G. Bell
Karl F. Gauss
Julius R. Oppenheimer
Robert A. Millikan
Bertrand Russell
Benjanin Franklin

Aktualności

Nowe odkrycia
Ujemny współczynnik załamania światła - metamateriały
Dyfrakcja połączonych fotonów
Neutrina mają masę
Detektory neutrin o dużej energii
Fotografie elektronu
Zdjęcia protonów
Nowe izotopy wodoru
Teleportacja
Nowe stany skupienia materii
Kropki i druty kwantowe
Otrzymanie antymaterii
Zagadki fizyki
Jaki jest kształt jądra?
Wykorzystanie reakcji termojądrowej
Reaktor termojądrowy ITER
Naturalny reaktor jądrowy w Gabonie
Odkrycie fal grawitacyjnych
Obserwacja zmian pola grawitacyjnego Ziemi
Jak powstają zorze polarne?
Niestabilny bizmut 209
Promieniowanie kosmiczne
Czy możliwa jest zimna fuzja?
Poszukiwanie i odkrycie cząstki Higgsa
Czy stałe fizyczne były stałe?
Zmiana pola magnetycznego Ziemi
Tajemnica pioruna kulistego
Fraktalny opis przyrody
Technologie
Nadprzewodzące przewody
Nanotechnologia
Nanorurki węglowe
Bardzo cienkie światłowody
Mechanika kwantowa
Komputer kwantowy
Przewodzące plastiki
Spintronika
Zasada działania lasera
Pierwszy laser krzemowy
Wykorzystywanie energii słonecznej
Zasada działania baterii słonecznych
Wieżowa elektrownia słoneczna
Barwniki fotochromowe
Holografia - obrazy trójwymiarowe
Fotografia i kino przestrzenne
Fizyka w medycynie
Zastosowanie lasera w medycynie
Wykorzystanie plazmy w medycynie
Korekcja układu optycznego oka
Spektralny tomograf optyczny oka
Ultrasonografia
Usg dopplerowskie
Zastosowanie zdjęć termowizyjnych
Obraz żył pacjenta
Elektryczność w organizmie człowieka
Pomiar magnetyzmu ciała ludzkiego
Zastosowanie pola magnetycznego w medycynie
Radioterapia
Znakowanie izotopowe
Emisyjna tomografia pozytonowa
Zdjęcia rentgenowskie
Tomografia komputerowa
Rezonans magnetyczny
Obrazowanie płuc metodą rezonansu magnetycznego
Nagrody Nobla
Nagroda Nobla z fizyki w 2015 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2014 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2013 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2012 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2011 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2010 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2009 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2008 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2007 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2006 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2005 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2004 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2003 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2002 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2001 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 2000 r
Nagroda Nobla z fizyki w 1999 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 1998 r.
Nagroda Nobla z fizyki w 1997 r.
Nagrody Nobla z fizyki w latach 1996 - 1943
Nagrody Nobla z fizyki w latach 1939 - 1901
Nagroda Nobla z biologii w 2003 r.
Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 20011 roku dla absolwentki naszego liceum prof. Elżbiety Frąckowiak

Astronomia

Sygnały
Nowe księżyce wielkich planet
Obraz centrum Drogi Mlecznej
Zmiany w dziurze ozonowej
Testowanie szczególnej teorii względności
Najdalsze galaktyki
Czarna dziura rozrywa gwiazdę
Wędrująca czarna dziura
Badanie plam na Słońcu
Pobranie cząstek wiatru słonecznego
Nowe odkrycia
Planety pozasłoneczne
Dysk protoplanetarny okrążający pulsara
OGLE - poszukiwanie planet pozasłonecznych
Odkrycie skalistej planety pozasłonecznej
Nowe obiekty na krańcach Układu Słonecznego
Osiem planet Układu Słonecznego
Odkryto wodę na Marsie
Zniknięcie wody z Marsa
Gruba warstwa lodu na Europie
Zagadki astronomiczne
Zderzenie Układu Słonecznego z inną gwiazdą?
Gwiazda neutronowa, wysyłająca dżety
Zagadka meteorytu tunguskiego
Groźba zderzenia planetoidy z Ziemią
Uniknięcie zderzenia z planetoidą
Tajemnica błysków gamma
Czy teoria grawitacji jest poprawna?
Gwiazdy kwarkowe
Czy istnieje życie poza Ziemią?
Obiekty astronomiczne
Mgławice pyłowo gazowe
Brązowe karły
Gwiazdy ciągu głównego
Czerwone karły
Czerwone olbrzymy i nadolbrzymy
Białe karły
Czarne karły
Mgławice planetarne
Pulsary (gwiazdy neutronowe)
Magnetary
Czarne dziury
Gwiazdy podwójne i wielokrotne
Gwiazdy zmienne
Gwiazdy supernowe
Gwiazdy nowe
Gromady kuliste gwiazd
Gromady otwarte gwiazd
Asocjacje gwiazdowe
Galaktyki
Grupy i gromady galaktyk
Supergromady galaktyk
Kwazary
Mikrokwazary
Ciemna materia
Ciemna energia
Kosmologia
Pojęcie kosmologii
Fakty doświadczalne kosmologii
Ewolucja Wszechświata
Teoria Wielkiego Wybuchu
Przyszłe losy Wszechświata
Nowe teorie ewolucji Wszechświata
Wyprawy
Misja do Plutona
Pobranie próbki planetoidy
Badanie największych planetoid
Wyprawy do komet
Załogowe loty na Marsa
Czy możliwa jest podróż człowieka na Marsa?
Technika lotów kosmicznych
Trzydziestolecie lotów pozasłonecznych

Struktura materii
Charakterystyka Modelu Standardowego Wielkości charakteryzujące cząstki elementarne
Cząstki materii
Cząstki materii istniejące w przyrodzie Leptony
Kwarki
Oddziaływania
Oddziaływania elementarne w przyrodzie
Oddziaływanie grawitacyjne
Oddziaływanie elektromagnetyczne
Oddziaływanie silne
Oddziaływanie słabe
Bozon Higgsa?
Hadrony
Opis hadronów - mezonów i barionów
Dziwadełka (materia dziwna)
Cząstki składające się z pięciu kwarków
Jądro atomowe
Budowa jądra atomowego
Tworzenie nowych pierwiastków
Wyspa stabilności - poszukiwanie nowych jąder
Hiperjądra
Modele budowy jądra
Nazwy nowych pierwiastków
Odkrycie pierwiastków: 113, 115, 118 i 117
Atomy egzotyczne
Antymateria
Antycząstki
Anihilacja materii
Kreacja materii
Wykorzystanie antycząstek (antymaterii)
Badanie struktury
CERN - Eur. Lab. Fiz. Cząstek Elementarnych
Nowy akcelerator liniowy
Wielki zderzacz hadronów - LHC
Poszukiwanie nowych teorii
Czy Model Standardowy jest poprawny?
Supersymetria
Teoria superstrun

Doświadczenia domowe
Zawarte są tutaj opisy 122 doświadczeń, które można samodzielnie wykonać w domu. Każdy eksperyment udokumentowany jest filmem lub zdjęciami. Pomysły pochodzą z różnych źródeł, a opisali i wykonali je uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Turku pod opieką Adama Bartczaka w ramach projektu e-Szkoła Wielkopolska wybierając temat: "Czy doświadczenia fizyczne można wykonywać w domu?"
Opór elektryczny człowieka
Przewodzenie sygnału akustycznego przez człowieka
Cztery utwory zagrane na kieliszkach
Cykloida - toczenie się obręczy i zsuwanie się
Wyścig monet czyli swobodny spadek i rzut poziomy
Wypływający strumień wody z butelki
Opory powietrza podczas swobodnego spadku
Nieważkość w spadającej butelce
Klucze w stanie nieważkości
Bezwładność jajka czyli jak rozróżnić jajko surowe od ugotowanego?
Bezwładne jajko
Bezwładność płomienia świeczki
Bezwładność ciał
Odrzutowy samochodzik - zjawisko odrzutu
Rakieta z butelki - odrzut
Odrzut puszki po napoju
Jazda pod górę
Szaszłyk z balonika
Rozszerzanie się Wszechświata
Mechanika
Jojo - zasada zachowania energii
Poduszkowiec zbudowany z płyty kompaktowej
Potęga siły tarcia - tarcie statyczne i dynamiczne
Zderzenia centralne monet
Zderzenia skośne monet
Dwie piłki czyli zderzenie sprężyste
Druga zasada dynamiki
Dwa przykłady siły dośrodkowej
Model wirówki
Kubki z wodą na obracającej się tacy - siła odśrodkowa
Efekt Magnusa
Tresowana szpula czyli moment siły podczas toczenia
Gumka na nitce - zasada zachowania momentu pędu
Model w obrotowym fotelu - zasada zachowania momentu pędu
Wahadło z płyty gramofonowej - zasada zachowania momentu pędu
Wyścig samochodzika z toczącymi się bryłami
Środek ciężkości (masy) ciała
Równowaga brył czyli kiedy stojąca bryła się nie przewraca
Turbina wiatrowa z plastikowych butelek
Ciecze i gazy
Prawo Bernoulliego na trzy sposoby (dmuchanie na kartki papieru)
Lewitująca piłeczka w strumieniu powietrza
Piłeczka w strumieniu wody
Kontrakcja czyli mieszanie się cieczy
Powierzchnia wirującej wody w butelce
Odwrócona szklanka z wodą przykryta kartką
Wypływająca woda z butelki i gumowa rękawiczka
Balon trzymający szklanki
Naczynia połączone
Porównywanie gęstości cieczy przy pomocy U rurki
Kiedy ciało pływa, a kiedy tonie?
Nurek Kartezjusza
Statek z plasteliny - pływanie ciał
Olej w wodzie
Pływająca kula oleju
Pływające jajko
Budowa cząsteczkowa i ciepło
Gasnąca świeczka w wodzie
Konwekcja w zabarwionej wodzie
Dlaczego wodę należy ogrzewać od spodu?
Konwekcja w otwartym zimą oknie
Zgniecenie plastikowej butelki po ochłodzeniu
Błona powierzchniowa
Pływanie metalowych ciał po powierzchni wody
Naczynia włoskowate w papierowej rolce
Woda między szybami
Przelewanie wody za pomocą knota
Korek w szklance wody
Prostujące się zapałki po nalaniu wody
Dyfuzja atramentu w wodzie
Dyfuzja atramentu w surowym ziemniaku
Ciecz nieniutonowska
Wyciąganie kostki lodu za pomocą nitki
Warunek przepływu ciepła
Przewodnictwo cieplne metali
Elektromagnetyzm (prąd elektryczny, elektrostatyka, pole magnetyczne)
Świecący ogórek po podłączeniu do prądu
Naturalne źródła prądu (ogórek kiszony, cytryna, banan, kapusta)
Siła elektrodynamiczna
Oddziaływanie zwojnicy z magnesem i elektromagnesem
Odchylanie strumienia wody po przyłożeniu naelektryzowanej ekierki
Elektryzowanie ciał przez tarcie i indukcję
Gazeta i folia przylegająca do ściany
Odpychanie się naelektryzowanych baloników i słomek
Elektryzowanie przez dotyk paska foli aluminiowej
Elektroskop - wykrywanie i określanie znaku ładunku
Jak zrobić magnes?
Jak wykonać elektromagnes?
Linie pola magnetycznego zwojnicy
Drgania tłumione spowodowane przez prądy wirowe
Powolne spadanie - prądy wirowe
Drgania i fale mechaniczne
Przykłady ruchu drgającego
Od czego zależy okres drgań ciężarka na nitce?
Od czego zależy okres drgań ciężarka na sprężynie?
Przemiana energii w ruchu drgającym
Rezonans mechaniczny ciężarków zawieszonych na nitce
Drgania wymuszone - rezonans mechaniczny
Gasnące świeczki - energia fali akustycznej
Rozchodzenie się fali podłużnej w metalu
Telefon z plastikowych kubków
Rozchodzenie się fali stojącej na sznurze
Dźwięki wydawane przez pocierane kieliszki
Rezonans akustyczny kieliszków
Rezonans akustyczny strun gitary
Dźwiękowa fala stojąca w wąskiej rurce
Zjawisko Dopplera w ruchu obrotowym komórki
Optyka
Przejście światła przez płytkę równoległościenną
Ukazywanie się monety po napełnieniu kubka wodą
Ołówek w wodzie - załamanie światła
Znikająca moneta - całkowite wewnętrzne odbicie
Moneta widmo - całkowite wewnętrzne odbicie
Światłowód ze strumienia wypływającej wody
Powstawanie obrazów w soczewce skupiającej
Niesferyczne soczewki otrzymane ze szklanki i kieliszka z wodą
Rozpraszanie światła w roztworze koloidalnym
Świetlne miecze czyli rozpraszanie światła na kropelkach wody
Emisja światła przez rozgrzany metal
Emisja promieniowania cieplnego
Absorpcja czyli pochłanianie energii promieniowania
Rozpalanie ognia za pomocą soczewki
Dyfrakcja i interferencja światła na szczelinach i włosie
Dyfrakcja i interferencja światła na płycie CD
Rozszczepienie światła białego po przejściu przez płytę CD
Rozszczepienie światła białego w pryzmacie
Krążek Newtona - mieszanie się barw

Testy z fizyki

Znajduje się tutaj 330 pytań problemowych opracowanych w formie testów. Do każdego pytania dołączono omówienie poszczególnych odpowiedzi i rozwiązanie. Pytania podzielono na szesnaście działów. W nawiasach znajduje się liczba pytań z poszczególnych działów.
Kinematyka (16) Dynamika (23) Mechanika ogólna (17)
Tarcie i opory ruchu (17) Ruch obrotowy (13) Grawitacja (11)
Ciecze (27) Ciepło (27) Stan lotny (15)
Elektrostatyka (18) Magnetyzm (14) Indukcja elektromagnetyczna (21)
Prąd elektryczny (23) Optyka (18) Drgania i fale mechaniczne (20)
Fizyka jądrowa (17) Różne pytania (20) Dualizm korpuskularno falowy (13)