Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
konkursy
W celu rozwinięcia zainteresowania fizyką uczniów szczególnie zdolnych zachęcamy do udziału w Olimpiadzie Fizycznej oraz konkursach fizycznych.
Pozwalają one wykroczyć poza ramowy program, lepiej przygotować do specjalistycznych studiów, znaleźć "nowe oblicze fizyki".
W roku szkolnym 2014/2015 organizujemy Powiatowy Konkurs Fizyczny dla klas pierwszych na poziomie podstawowym i dla klas drugich (ewentualnie starszych) na poziomie rozszerzonym. Termin zawodów koniec maja 2015 roku.
Po raz pierwszy w 2004 roku odbył się Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko, wzorowany na konkursie matematycznym "Kangur". W marcu 2015 roku odbyła się jedenasta edycja tego konkursu. Zapraszamy do udziału w przyszłym roku.

Zasady organizacji Olimpiady Fizycznej

olimpiada W Olimpiadzie Fizycznej mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół i ma ona zasięg krajowy.
Składa się ona z trzech etapów:
Zawody pierwszego stopnia polegają na samodzielnym rozwiązaniu zadań publikowanych na początku września przez Komitet Główny i wysłaniu ich w dwóch turach na adres Komitetu Okręgowego. Treść zadań znajduje się na stronie http://www.kgof.edu.pl. Prace sprawdza Komitet Okręgowy, który kwalifikuje uczestników do drugiego etapu.
Zawody drugiego etapu odbywają w miastach, w których mają siedziby Komitety Okręgowe (u nas w Poznaniu) w dwóch turach; teoretycznej gdzie uczniowie rozwiązują trzy zadania i doświadczalnej, w której opracowuje się i wykonuje zadanie laboratoryjne. O fakcie zakwalifikowania się do zawodów każdej tury II stopnia, ich miejscu i terminie uczestnicy powiadamiani są listownie.
W zawodach trzeciego stopnia (centralnych) biorą udział najlepsi uczniowie z całej Polski. Uczniowie w pierwszym dniu rozwiązują trzy zadania teoretyczne, a w drugim zadanie doświadczalne.
Uprawnienia uczestników Olimpiady:
Dopuszczenie do tury doświadczalnej w zawodach II stopnia jest równoważne z wystawieniem najwyższej oceny z fizyki na zakończenie nauki w klasie do której zawodnik uczęszcza.
Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do zawodów III stopnia, są zwolnieni z egzaminu maturalnego z fizyki. Zwolnienie jest równoważne z uzyskaniem wyniku stuprocentowego.
Więcej szczegółów zobacz http://www.kgof.edu.pl