Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek

fraktal W tym dziale przedstawiamy dokumenty regulujące nauczanie fizyki w szkołach ponadgimnazjalnych, ze szczególnym uwzględnieniem naszego liceum.
Wszystkim życzymy zadowolenia, satysfakcji ze zdobytej wiedzy i umiejętności oraz dobrych ocen.
Na poszczególnych podstronach znajduje się system oceniania z fizyki w LO Turek, podstawa programowa, przedstawione są programy nauczania realizowane we wszystkich klasach LO Turek, omówiono zasady egzaminu maturalnego z fizyki oraz znajduje się opis przyrządów znajdujących się w naszej pracowni fizycznej.
Nasza strona nie zawiera specjalnie przygotowanych materiałów do bezpośredniego wykorzystania na lekcji, ale oczywiście duża ilość wiadomości i ciekawostek ułatwi naukę.


Programy nauczania

Program nauczania opiera się na Podstawach Programowych i jest dokumentem ustalającym zadania dla nauczyciela i podstawę do oceny prawidłowości przebiegu procesu nauczania. Program podaje hasła programowe oraz wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien osiągnąć.

fraktal W roku szkolnym 2014/2015 realizujemy następujące programy:

W klasach pierwszych realizujemy program na poziomie podstawowym "Świat fizyki" (pobierz w formacie PDF) i korzystamy z podręcznika o takim samym tytule wydawnictwa ZamKor (http://www.zamkor.pl/).

W klasach drugich i trzecich o profilu matematycznym i inżynierskim realizujemy program na poziomie rozszerzonym "Z fizyką w przyszłość" (pobierz w formacie PDF) i korzystamy z podręcznika o takim samym tytule wydawnictwa ZamKor (http://www.zamkor.pl/).

W klasach drugich i trzecich o profilu medycznym i przyrodniczym realizujemy program "Fizyka uzupełniająca" opracowany przez A. Bartczaka, J. Cichą i M. Ryczyńską (pobierz w formacie doc).