Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Optyka geometryczna

Pytanie 1
Świetlne blaski
Które z poniższych stwierdzeń dotyczących prędkości światła w próżni jest prawdziwe?
zależy od długości fali

jest różna w różnych inercjalnych układach odniesienia

zależy tylko od prędkości źródła światła

jest jednakowa dla fali o różnych częstotliwościach

nie wiem, wyświetl podpowiedź
strumienie światła
linia

mikroskop z XIX wieku
Pytanie 2
Ugięcie światła
W jakim urządzeniu wykorzystuje się zjawisko ugięcia światła?

w siatce dyfrakcyjnej i pryzmacie

w pryzmacie i mikroskopie optycznym

w spektroskopie i monochromatorze

w siatce dyfrakcyjnej i lunecie astronomicznej

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Wzruszające chwile
Z czego wynika czerwony kolor wschodzącego i zachodzącego Słońca?
obniżenia temperatury powietrza

rozproszenia krótkofalowej części widma w grubszej warstwie atmosfery

odbicia krótkofalowej części widma w zewnętrznej warstwie atmosfery

pochłonięcia długofalowej części widma w powietrzu o podwyższonej wilgotności

nie wiem, wyświetl podpowiedź
zachodzące Słońce
linia

Pytanie 4
Lustereczko powiedz przecie ...
lustro
Pani Ala stoi smutna przed lustrem, ponieważ nie widzi całej swojej postaci. Jaka musi być minimalna wysokość lustra aby Pani Ala była zadowolona?

dwa razy większa od wysokości obserwatora

równa wysokości obserwatora

równa połowie wysokości obserwatora

równa jednej trzeciej wysokości obserwatora

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Nieustanne zmiany
Która wielkość zmienia się zawsze przy przejściu światła przez granicę dwóch ośrodków, w których prędkości rozchodzenia się światła są różne?
częstotliwość barwa kierunek
rozchodzenia się
długość fali nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 6
Załamanie światła
Przy przejściu przez granicę dwóch ośrodków zachodzi załamanie światła. Jak zmieni się kąt załamania światła gdy wzroście kąta padania?
także rośnie

także rośnie wprost proporcjonalnie do kąta padania

także rośnie, ale tylko wtedy, gdy światło przechodzi do ośrodka o mniejszym współczynniku załamania

maleje i jest odwrotnie proporcjonalny do kąta padania

nie wiem, wyświetl podpowiedź
załamanie
linia

Pytanie 7
Która droga?
załamanie światła
Który promień przedstawia poprawny bieg światła po wyjściu z płytki szklanej?

promień a

promień b

promień c

promień d

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 8
Świetlna łamigłówka
Promień świetlny przechodzi przez trzy ośrodki: powietrze, wodę (współczynnik załamania wynosi 1,33), i szkło (współczynnik załamania 1,5). Na podstawie biegu promieni ustal pod którymi numerami kryją się poszczególne ośrodki?
I - szkło, II - powietrze, III - woda

I - szkło, II - woda, III - powietrze

I - woda, II - szkło, III - powietrze

I - woda, II - powietrze, III - szkło

nie wiem, wyświetl podpowiedź
załamanie światła
linia

Pytanie 9
Gzie ta ryba?
ryba w wodzie
Siedzący nad wodą chłopiec ogląda pod kątem 40o do powierzchni Ziemi rybę. Co stwierdza?

ryba wydaje się płynąć głębiej

ryba wydaje się płynąć płyciej

ryba znajduje się na takiej głębokości na jakiej ją widzimy

ryba nie jest widoczna z powodu całkowitego wewnętrznego odbicia

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 10
Co widzisz?
Co rejestruje oko ludzkie?

barwę światła, jego natężenie i polaryzację

tylko barwę i natężenie

tylko barwę i polaryzację

tylko barwę światła

nie wiem, wyświetl podpowiedź
oko
linia

Pytanie 11
Ciekawski przechodzień
odbicie
W pogodny dzień trudno zaobserwować wnętrze sklepu patrząc przez okno pod pewnymi kątami, ponieważ przeszkadza w tym światło odbite od powierzchni szyby. Używając specjalnego filtra można jednak zaobserwować wnętrze sklepu. Jakie zjawisko wykorzystuje się w tym przypadku?
interferencji światła

polaryzacji światła

dyfrakcji światła

załamania światła

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 12
Czarna skrzynka
Rysunki pokazują bieg promieni światła w powietrzu. Pod każdym ciemnym prostokątem znajduje się pojedyncza soczewka. Które z tych soczewek są skupiające?
soczewki
soczewki a, c, d soczewki a, b, d soczewki a, d soczewki a, b nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
Jak widzisz?
Jaki jest obraz widzianego ostro przedmiotu, utworzony na siatkówce przez układ optyczny oka?
budowa oka powiększony niezależnie od odległości przedmiotu od oka

powiększony, jeśli przedmiot znajduje się w odległości od oka równej odległości dobrego widzenia

tej samej wielkości, niezależnie od odległości przedmiotu od oka

zawsze pomniejszony, niezależnie od odległości przedmiotu od oka

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 14
Szkiełko powiększające
W jakiej odległości należy umieścić obserwowany przedmiot względem soczewki, jeśli soczewkę chcemy używać jako lupę?

w odległości dobrego widzenia

w odległości nieco większej niż ogniskowa soczewki

w ognisku

w odległości nieco mniejszej niż ogniskowa

nie wiem, wyświetl podpowiedź
lupa
linia

Pytanie 15
Rozszczepienie światła
Dlaczego w pryzmacie światło fioletowe załamuje się bardziej niż czerwone?
rozszczepienie światła w pryzmacie ponieważ światło fioletowe jest bardziej przyciągane przez podstawę

ponieważ światło fioletowe ma większą długość fali niż czerwone

ponieważ prędkość światła fioletowego w pryzmacie jest jest większa niż światła czerwonego

ponieważ prędkość światła fioletowego w pryzmacie jest jest mniejsza niż światła czerwonego

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 16
Mały, mniejszy, najmniejszy
Dlaczego w mikroskopie optycznym nie możemy uzyskiwać dowolnie dużych powiększeń?
nie potrafimy wykonywać soczewek o tak dużych powiększeniach

ponieważ zachodzi polaryzacja światła

ponieważ zachodzie dyfrakcja światła

ponieważ małe obiekty są przezroczyste

nie wiem, wyświetl podpowiedź
mikroskop
linia

Pytanie 17
Beztroski owad
Wzdłuż drogi optycznej soczewki poruszał się owad ze stałą prędkością v od punktu A do B. Jaka była prędkość średnia w tym samym czasie obrazu owada w soczewce skupiającej?
owad mniejsza niż v i o takim samym zwrocie

równa v i o takim samym zwrocie

większa od v i takim samym zwrocie

większa od v i o przeciwnym zwrocie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 18
Filtry świetlne
Światło białe biegnąc w kierunku obserwatora przechodzi kolejno przez dwa doskonałe filtry czerwony i niebieski. Co widzi obserwator?
barwę jaka wynika ze zmieszania barwy czerwonej i niebieskiej

barwę jaka wynika ze zmieszania pozostałych widm światła białego

barwę niebieską, jeśli filtr niebieski był bliżej obserwatora niż filtr czerwony

nic nie widzi

nie wiem, wyświetl podpowiedź
filtry