Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Grawitacja

Pytanie 1
Spadające jabłko
Na spadające jabłko o masie 0.1 kilograma Ziemia działa siłą grawitacyjną o wartości jednego niutona. Jaką siłą działa jabłko na Ziemię? Wybierz odpowiednie stwierdzenie.
siłą bardzo małą, ponieważ jabłko ma bardzo małą masę

siłą równą zero ponieważ, Ziemia się nie porusza

siłą równą 1N

nie można obliczyć wartości siły, ponieważ nie ma danej masy Ziemi

nie wiem, wyświetl podpowiedź
spadające jabłko
linia

Pytanie 2
Zziębnięty balon
balon
Elastyczny i szczelny balon, wypełniony gazem, krąży wokół Księżyca. Co się stanie z siłą grawitacji, którą działa na balon Księżyc, gdy balon się skurczy wskutek oziębienia?

wzrośnie

zmaleje

nie zmieni się

zmieni się w sposób nieprzewidywalny

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Masa szalonych ciał
Co możesz powiedzieć o masie ciał pokazanych na rysunku poniżej?
jest inna na Ziemi, niż na Księżycu

zależy od położenia ciał na kuli ziemskiej

nie zależy od żadnych czynników zewnętrznych

zależy od temperatury

nie wiem, wyświetl podpowiedź
szalone ciała
linia

Pytanie 4
Spacer po Księżycu
Zdjęcie przedstawia Eldrina Aldwina w czasie pierwszego pobytu człowieka na Księżycu po wylądowaniu statku Apollo 11 w 1969 roku. Co możesz powiedzieć o ciele znajdującym się na Księżycu?
spacer po Księżycu
ma ciężar taki sam jak na Ziemi

nic nie waży, bo jego ciężar znosi siła odśrodkowa

nie doznaje siły przyciągania

spada, ale z przyspieszeniem mniejszym, niż na Ziemi

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Tajemniczy pomiar
Ciało ważono w różnych szerokościach geograficznych na wadze sprężynowej. Co w ten sposób wyznaczono?

masę i na równiku wypadła najmniejsza

ciężar i na biegunie wypadł największy

masę i wypadła taka sama wszędzie

ciężar i na równiku wypadł największy

nie wiem, wyświetl podpowiedź
pomiar
linia

Pytanie 6
Oddziaływanie grawitacyjne
Z bardzo bliskiej odległości siła grawitacyjna między dwoma kulami powinna być ogromna. Tego nie stwierdzamy. Co jest tego przyczyną?
oddziaływanie grawitacyjne niemożliwość zbudowania kul o dostatecznie wielkich masach

brak możliwości zmierzenia siły grawitacji

zbyt wielka bezwładność kul, których ta siła nie może poruszyć

fakt, że środki kul, zwłaszcza o dużych masach, i tak są daleko od siebie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 7
W środku Ziemi
Wyobraźmy sobie, że wywiercono szyb, sięgający do środka Ziemi. Jaki ciężar miałoby ciało na dnie tego szybu?
nieskończenie wielki

dwa razy większy, niż na powierzchni Ziemi

równy zero

ujemny, tak jak wszędzie pod powierzchnią Ziemi

nie wiem, wyświetl podpowiedź
szyb w Ziemi
linia

Pytanie 8
Śmieciarze na orbicie
kosmonauci
Kosmonauta znalazł się na zewnątrz stacji orbitalnej i pozostawił tam jabłko i serwetkę. Jak będą poruszać się te przedmioty względem Ziemi?

z prędkościami takimi jak prędkość pojazdu

wkrótce spadną na Ziemię

pozostaną w spoczynku na tym samym miejscu

będą poruszać się za pojazdem, a odległość między nimi będzie rosła

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 9
Super rakieta
Z Ziemi wystartowała rakieta i leci ku Księżycowi. Opory ruchu rakiety zaniedbujemy. W której sytuacji pojawi się stan nieważkości w rakiecie?
rakieta Księżyc
w punkcie zrównania się przyciągania Ziemi z przyciąganiem Księżyca

w chwili osiągnięcia pierwszej prędkości kosmicznej

w chwili osiągnięcia drugiej prędkości kosmicznej

w chwili ustania pracy silników

nie wiem wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 10
Nieważkość na stacjach orbitalnych
Dlaczego na stacjach orbitalnych krążących wokół Ziemi panuje stan nieważkości?
stacja orbitalna Mir
Amerykańska astronautka Shannon Lucid na pokładzie rosyjskiej stacji kosmicznej "Mir" w 1996 r.
ponieważ stacje orbitalne znajdują się na dużej wysokości nad powierzchnią Ziemi i nie działają tam siły grawitacyjne

ponieważ na stacjach orbitalnych siłę grawitacyjną równoważy siła odśrodkowa bezwładności

ponieważ stacje orbitalne znajdują się na dużych wysokościach nad powierzchnią Ziemi i nie mają z nią kontaktu

ponieważ w próżni nie działają siły grawitacyjne

nie wiem, wyświetl podpowiedź

linia

samolot
Pytanie 11
Przeciążenie i nieważkość
Chłopcy rozpatrują warunki, w których występuje przeciążenie i nieważkość. Która z niżej wymienionych sytuacji zapewnia zaobserwowanie obydwu tych stanów?
w czasie skoku do wody skoczek odbija się od trampoliny będąc wtedy w stanie przeciążenia, po odbiciu się, zwłaszcza w pobliżu najwyższego poziomu wzniesienia się, skoczek jest w stanie nieważkości

w stanie nieważkości znajduje się skoczek spadochronowy lecąc z zamkniętym spadochronem; tuż po jego otwarciu skoczek znajduje się w stanie przeciążenia

stojąc na wadze w windzie Pałacu Kultury można zaobserwować przeciążenie w chwili ruszania w górę; a nieważkość w chwili jej hamowania

lecąc myśliwskim samolotem odrzutowym na dużej wysokości, pilot jest w stanie nieważkości; przy każdej zmianie wysokości doznaje on przeciążenia

nie wiem, wyświetl podpowiedź