Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Ciecze

Pytanie 1
Jezioro w zimie
Jaka jest temperatura wody w jeziorze pokrytym lodem?

niższa niż temperatura lodu

na wszystkich poziomach jednakowa i równa temperaturze lodu

najwyższa tuż pod powierzchnią lodu

najwyższa na dnie jeziora

nie wiem, wyświetl podpowiedź
zbiornik wodny zimą
linia

Pytanie 2
Zabawa z wagą
Na wadze stoi zlewka z naftą i statyw z obciążnikiem na tej samej szalce. Te ciała są zrównoważone odważnikami na drugiej szalce. Po przecięciu sznurka S obciążnik zanurzył się w nafcie. Co się stanie wskutek tego z szalką ze zlewką?
waga
opadła w dół

pozostała w spoczynku

podniosła się do góry

opadła lub podniosła się, w zależności od tego, czy obciążnik będzie pływał, czy tonął

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Korek w wodzie
Mamy dwa identyczne naczynia napełnione po brzegi wodą. W jednym z nich pływa korek wynurzony do połowy. Która szalka obniży się gdybyśmy naczynia ustawili na wadze?
naczynie z samą wodą

naczynie, w którym pływa korek

będzie równowaga

naczynie z korkiem jeśli gęstość korka jest większa od gęstości wody

nie wiem, wyświetl podpowiedź
waga
linia

Pytanie 4
Klocki w wodzie
W naczyniu z wodą znajdują się cztery identyczne klocki. Na który klocek siła, z jaką woda działa na klocek jest zwrócona w dół?
klocki w wodzie przylegającym ściśle do dna

otoczonym ze wszystkich stron wodą

znajdującym się przy samej powierzchni wody

częściowo zanurzonym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Podnoszone naczynie
Ciało o gęstości mniejszej niż gęstość cieczy przytrzymywane jest pod powierzchnią cieczy nicią przywiązaną do dna spoczywającego naczynia. Jak zmieni się naciąg tej nici, gdy naczynie będziemy podnosić z przyśpieszeniem g?
naciąg nici zmniejszy się do zera

naciąg nici zmniejszy się, ale nie do zera

naciąg nici nie zmieni się

naciąg nici wzrośnie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
naczynie
linia

Pytanie 6
Ach te bąbelki
W szklance z napojem gazowanym, bąbelki gazu (te, które nie są "przylepione" do szkła) wędrują zawsze do góry. Jak poruszają się te bąbelki w szklance, która została upuszczona?
bąbelki względem ziemi spoczywają, a względem szklanki poruszają się do góry

względem ziemi opadają, a względem szklanki spoczywają

opadają zarówno względem ziemi jak i względem szklanki

w spadającej swobodnie cieczy w ogóle nie może być bąbelków

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 7
Tajemnicze butelki
Trzy jednakowe, zamknięte butelki: pierwsza z powietrzem, druga z rtęcią i trzecia z wodą, trzymane w ręce, zanurzono do dna w naczyniu z wodą. Co możesz powiedzieć o działającej na butelki sile wyporu?
największa działa na pierwszą butelkę

największa działa na drugą butelkę

jest jednakowa

najmniejsza działa na trzecią butelkę

nie wiem, wyświetl podpowiedź
butelki
linia

Pytanie 8
Kąpiąca się butelka
Kiedy szklaną butelkę napełnimy całkowicie wodą, to ona tonie w zbiorniku z wodą. Co się stanie z tą butelką, gdy napełnimy ją całkowicie rtęcią i wpuścimy do zbiornika z rtęcią?
butelka pływa po rtęci

tonie, tak jak w przypadku wody

pozostaje z zanurzeniu na dowolnej głębokości

pływa, ale tylko przy ciśnieniu normalnym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 9
Nurkowanie
W basenie pływa łódka, na dnie której leży kamień. Co się stanie z poziomem wody w basenie, jeżeli wyjmiemy ten kamień z wnętrza łódki i podczepimy go pod dnem?
pozostanie taki sam

obniży się

podniesie się

obniży się lub podniesie, zależy to od tego jak głęboko zanurzona jest łódka

nie wiem, wyświetl podpowiedź
łódka
linia

Pytanie 10
Beztroski chłopak
Z łódki pływającej po basenie wyrzucono do wody po kolei cztery przedmioty: duży kamień, koło ratunkowe, metalowe wiosło i beczkę soli. Po wyrzuceniu którego przedmiotu poziom wody w basenie nie uległ zmianie?
łódka dużego kamienia

koła ratunkowego

metalowego wiosła

beczki soli

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 11
Samotny biały żagiel
Jakie będzie zanurzenie żaglówki wypływającej z ujścia rzeki na ocean?

zwiększy się

mniejsze

nie zmieni się

większe lub mniejsze w zależności od ładunku przewożonego przez żaglówkę

nie wiem, wyświetl podpowiedź
żaglówka
linia

Pytanie 12
Nurek pomiarowy
Ten sam areometr zanurzono w wodzie a następnie w benzynie. W której cieczy areometr zanurzy się głębiej?
areometr w wodzie, a w benzynie dozna większej siły wyporu niż w wodzie

w wodzie, ale w obu cieczach dozna jednakowej siły wyporu

w benzynie, ale w obu cieczach dozna jednakowej siły wyporu

w benzynie, a w benzynie dozna większej siły wyporu niż w wodzie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
I ty kiedyś wypłyniesz
Ciało całkowicie zanurzone w wodzie po podniesieniu temperatury wypłynęło na powierzchnię. Co można z tego wywnioskować?
zmniejszyło się ciśnienie wywierane na wodę

nastąpiła zmiana temperatury w zakresie od 0°C do 4°C

zwiększyła się wartość siły wyporu, a ciężar ciała się zmniejszył w wyższej temperaturze

nastąpiła zmiana temperatury w zakresie od 10°C do 20°C

nie wiem, wyświetl podpowiedź
klocek w wodzie
linia

Pytanie 14
Byle do wiosny
W szklance wypełnionej po brzegi wodą o temperaturze 0°C pływa kawałek lodu wystając z wody. Co się stanie z poziomem wody po stopieniu się tego lodu?
lód w wodzie obniży się

nie zmieni się, bo nadmiar wody wyleje się

nie zmieni się

podniesie się, a woda nie wyleje się, bo utworzy się znaczny menisk wypukły

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 15
Ciśnienie na dnie naczynia
Co należy zrobić aby uzyskać ciśnienie cieczy na dno naczynia większe niż poprzednio?
zwiększyć przekrój naczynia

użyć naczynia rozszerzającego się ku górze, zamiast naczynia o pionowych ścianach

zwiększyć wysokość słupa cieczy

zwiększyć powierzchnię dna naczynia

nie wiem, wyświetl podpowiedź
naczynia
linia

Pytanie 16
Duży nacisk
Jaki kształt powinno mieć naczynie by siła nacisku cieczy w naczyniu na jego dno była większa od ciężaru tej cieczy?
naczynia prostopadłościanu

stożka ściętego, rozszerzonego w górę

stożka ściętego zwężonego ku górze

walca

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 17
Ciśnienie w cieczy
Od czego nie zależy ciśnienie wywierane na kulkę zanurzoną w cieczy?
ciśnienia atmosferycznego

głębokości zanurzenia

szerokości geograficznej

gęstości cieczy

gęstości kulki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
ciśnienie w cieczy
linia

Pytanie 18
Dwa cylindry
Do dwóch cylindrów o różnych przekrojach napełnionych do tej samej wysokości wodą, wrzucono dwie identyczne kulki szklane. Co powiesz o ciśnieniu hydrostatycznym wywieranym na dno?
ciśnienie hydrostatyczne w obu naczyniach wzrosło jednakowo

bardziej wzrosło w cylindrze szerokim

bardziej wzrosło w cylindrze wąskim

w obu naczyniach zmalało

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 19
Ciśnienie w cieczy
Jakie będzie ciśnienie w wodzie przy dnie basenu pływackiego, gdyby basen był dwa razy głębszy?
dwa razy większe

większe, ale mniej niż dwa razy

ponad dwa razy większe

większe, ale mniejsze od ciśnienia atmosferycznego

nie wiem, wyświetl podpowiedź
basan z wodą
linia

Pytanie 20
Ruchome tłoki
W rurce znajdują się ruchome tłoki o różnym kształcie. Które z nich będą się poruszać pod wpływem parcia cieczy jeśli po obu stronach tłoka panuje takie samo ciśnienie cieczy?
ruchome tłoki
żaden tylko d tylko b i c rysunek c i d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 21
W którą stronę?
Dwie zamknięte od góry pionowe rurki połączono poziomą rurką z kranem. Układ jest w równowadze, poziomy wody pokazano na rysunku. W którą stronę popłynie woda, gdy odkręcimy kran?
w lewo

w prawo

nie popłynie

zależy od temperatury

nie wiem, wyświetl podpowiedź
ciśnienie w cieczy
linia

Pytanie 22
Dwie zlewki
Dwie zlewki o jednakowych ciężarach i objętościach, odwrócone do góry dnem, zanurzono w wodzie. Całe początkowo znajdujące się w nich powietrze zostało zamknięte. Co można powiedzieć o siłach wyporu działających na zlewki i siłach potrzebnych do utrzymania zlewek pod wodą?
dwie zlewki siła wyporu i siła potrzebna do utrzymania zlewki pod wodą jest mniejsza w przypadku wąskiej zlewki

siła wyporu i siła potrzebna do utrzymania zlewki pod wodą jest mniejsza w przypadku szerokiej zlewki

siła wyporu jest jednakowa, a siła potrzebna do utrzymania zlewki pod wodą jest mniejsza w przypadku szerokiej zlewki

siła wyporu jest jednakowa, a siła potrzebna do utrzymania zlewki pod wodą jest mniejsza w przypadku wąskiej zlewki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 23
Krople deszczu
Krople deszczu są w zasadzie kuliste. Wynikiem głównie działania jakich sił jest ten ich kształt?
napięcia powierzchniowego

oporu powietrza

grawitacji

przylegania

nie wiem, wyświetl podpowiedź
deszcz
linia

Pytanie 24
Uwaga spadająca rtęć!
Jak zachowa się duża kropla rtęci na poziomej szybie, jeśli ta szyba zacznie swobodnie spadać? Opór powietrza pomijamy.
kropla rtęci na szkle nic się nie zmieni

kropla rozpłynie się po szkle

kropla przyjmie kształt zbliżony do kuli, nadal przyklejając się do szkła

kropla przyjmie kształt zbliżony do kuli i oderwie się od szkła

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 25
Menisk wypukły
Kiedy na powierzchni cieczy tworzy się menisk wypukły?
menisk wypukły gdy ciecz zwilża ścianki naczynia

gdy ciecz nie zwilża ścianki naczynia

gdy siły spójności są mniejsze od sił przylegania

gdy siły spójności są równe siłom przylegania

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 26
Tajemnicze kształty
Cztery cienkie rurki zanurzone są w cieczy. W którym przypadku powierzchnia cieczy może mieć taki kształt, jak na rysunku?
meniski w przypadku a

w przypadku b

w przypadku c

w żadnym przypadku

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 27
Tajemnicza pompa
Dzięki jakiemu zjawisku woda z korzeni dociera do najdalszych komórek roślin?
parciu atmosfery

prawu Pascala

włoskowatości

ruchom Browna

nie wiem, wyświetl podpowiedź
drzewo