Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
« Poprzednia  Następna »
Jądro 
Tworzenie nowych pierwiastków

uderzanie w tarczę Żeby stworzyć nowy pierwiastek trzeba połączyć dwa lżejsze. Robi się to na ogół w ten sposób, że jądrami jednego pierwiastka strzela się w tarczę innego cięższego pierwiastka. Oba pierwiastki muszą być odpowiednio dobrane bowiem warunkiem zwiększonej stabilności jąder jest właściwa proporcja liczby neutronów do liczby protonów (dla jąder najlżejszych jest to 1:1, a dla cięższych coraz więcej, np. dla ołowiu 208 wynosi 1,5). Aby uzyskać w danej reakcji jądro bardzo ciężkie o mierzalnym czasie życia (a więc podwyższonej stabilności), musimy dobrać parę [jądro-pocisk] + [jądro-tarcza] tak, aby uzyskać największą możliwą liczbę neutronów. Niektórym atomom do połączenia potrzeba ogromnej energii. Wtedy pocisk (lżejsze jądro) zanim trafi w tarczę rozpędza się wcześniej do potwornie dużych prędkości. Nie jest to dowolna prędkość, ale ściśle określona bowiem zbyt duża może roztrzaskać jądro. O tym jaką prędkość dobrać, decydują naukowcy po przeprowadzeniu wielomiesięcznych żmudnych obliczeń.
Przykładowo podczas tworzenia pierwiastka 114 zespół J. Oganessiana w Dubnej strzelał lekkim atomem wapnia 48 (ten rzadki izotop wapnia stanowi jedynie 0,187% liczby atomów naturalnego wapnia, zawiera dużą liczbę neutronów) w tarczę z ciężkiego plutonu 244 przez miesiąc. W jednym z tysięcy zderzeń doszło do zespolenia jąder i powstał nowy, cięższy pierwiastek. Detektor nie rozpoznał co prawda samego pierwiastka nr 114, ale wychwycił produkty jego rozpadu, które zdradzały jego wcześniejszą obecność. To naukowcom wystarcza dziś za dowód.

Wylęgarnie nowych pierwiastków

W tworzeniu nowych pierwiastków chemicznych liczą się tylko trzy laboratoria na świecie:

Lawrence Berkeley National Laboratory w USA

produkcja pierwiastka 118
Schemat reakcji, w której oczekiwano w 2000 roku powstania pierwiastka 118
Zostało ufundowane przez L. Lawrence'a - człowieka, który skonstruował pierwszy cyklotron - urządzenie do rozpędzania cząstek i jąder atomowych do dużych prędkości, dzięki którym możliwe jest badanie cząstek elementarnych i tworzenie nowych jąder. Berkeley jest mekką badaczy materii. Do dziś dziewięciu pracujących tam naukowców zdobyło Nagrodę Nobla - pięciu z fizyki, czterech z chemii. W sumie w laboratorium pracują cztery tysiące osób. Stworzono tam pierwiastek nr 104, nazwany rutherford. W 2000 roku ogłoszono powstanie pierwiastka 116 i 118, ale odkrycia nie potwierdzono i w lipcu 2002 gdy w innych laboratoriach eksperymentu nie udało się potwierdzić odkrycie odwołano. Podejrzewa się również celowe naciąganie rezultatów doświadczeń co źle świadczyłoby o naukowcach.
Separator
Urządzenie do separacji otrzymanych nowych jąder w Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej

Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej

Leżące 120 km na północ od Moskwy laboratorium zaczęto potajemnie budować w 1947 roku pod kierownictwem I. Kurczatowa ojca radzieckiej bomby atomowej. W 1956 roku powołano w Dubnej Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych i zbudowano otaczające go miasto. W laboratorium postawiono wówczas największy na świecie synchrofazotron (przyrząd służący do przyspieszania cząstek). Dziś instytut w Dubnej zatrudnia sześć tysięcy osób z 18 krajów (w tym także z Polski). W skład Instytutu wchodzi 7 wielkich laboratoriów. Nowe pierwiastki otrzymuje się w Laboratorium Reakcji Jądrowych im. G. N. Florowa. W Dubnej po raz pierwszy wytworzono pierwiastki: nr 105 - dubn, 106 - seaborg, nr 114, 116 i ostatnio nr 113, 115, 118 i 117.

Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt w Niemczech

Najmniejsze z najsłynniejszych laboratoriów (zatrudnia tylko 700 osób) zlokalizowane jest 25 km na południe od Frankfurtu. Powstało w 1969 roku. W instytucie swoje programy badawcze prowadzi w tej chwili ponad 1000 naukowców z 25 krajów współpracujących z ośrodkiem. Światło dzienne ujrzały tam nowe pierwiastki: 107 - bohr, 108 - has, 109 - meitner, 110 - darmsztadt, 111 - roentgen i 112 - copernicium.
Rozpad pierwiastka 115
Schemat kolejnych rozpadów otrzymanego jądra 115

Odkrycie pierwiastków o liczbach atomowych 113, 115, 118 i 117

W Laboratorium Reakcji Jądrowych w Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej zespół Oganesjana we współpracy z amerykańskimi fizykami z Lawrence Livermore National Laboratory otrzymał dwa nowe pierwiastki o liczbie atomowej 113 i 115. Eksperymenty przeprowadzono latem 2003 roku wykorzystując rosyjski cyklotron U 400 w Dubnej (cyklotron pozwala rozpędzić cząstki do ogromnej prędkości w zmiennym polu elektrycznym). Jako "tarczy" użyto atomów ameryku-243, które były bombardowane wapniem-48. Badając rozpad powstałych podczas kolizji jąder wapnia i ameryku nowych atomów, zaobserwowano obecność pierwiastka 115 oraz 113, który jest produktem rozpadu 115. Ogółem powstały tylko 4 atomy pierwiastka 115 i 4 atomy 113. Dalsze rozpady z emisją cząsteczki alfa doprowadzały do powstania atomu pierwiastka 105 (dubnium), którego jądro ulegało samorzutnemu rozszczepieniu. Rosjanie mieli niezbędny do wytworzenia silnego strumienia cząsteczek wapnia, wydajny cyklotron. Ameryku-243 dostarczyli Amerykanie z Lawrence Livermore National Laboratory. To najtrwalszy z izotopów ameryku, o czasie połowicznego rozpadu 7950 lat.
Nowy pierwiastek 115 miał 173 neutronów, ale jego czas połowicznego rozpadu jest dość duży jak na tak ciężkie pierwiastki i jest nadzieja, że niedługo fizycy otrzymają jądra należące do wyspy stabilności (przewiduje się, że bardziej trwałymi jądrami będą jądra zawierające 184 neutrony).
Zespół naukowców ze Szwajcarii, USA i Rosji w 2005 roku potwierdził otrzymanie nowych pierwiastków. Badania przeprowadzono również w rosyjskim Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. Tym razem uzyskano 15 atomów nowego pierwiastka.
Naukowcu z Dubnej i Lawrence Livermore National Laboratory w październiku 2006 roku ogłosili o kolejnym odkryciu. W wyniku bombardowania kaliformu jonami wapnia otrzymano pierwiastek 118 (Ununoctium), składający się z 118 protonów i 175 neutronów. Zarejestrowano zaledwie trzy nowe jądra, które "żyły" zaledwie 0,9 milisekundy. Po raz pierwszy otrzymano ten pierwiastek w 2002 roku, ale dopiero teraz udało się to odkrycie potwierdzić.
Pierwiastek o liczbie atomowej 117 został po raz pierwszy zsyntetyzowany w drugiej połowie 2009 roku w laboratorium w Dubnej w Rosji. Jądro berkelu wytworzone w USA bombardowano jądrami wapnia. Uzyskano w ten sposób 6 jąder dwóch izotopów pierwiastka 117 o liczbach masowych 270 i 293, które uległy dalszym przemianom. Przy okazji wytworzone zostało 11 nieznanych dotąd izotopów kilku innych pierwiastków superciężkich, bogatych w neutrony. W 2012 roku zespołowi z Dubnej udało się powtórzyć eksperyment, co jest warunkiem koniecznym dla uznania odkrycia.
Naukowcy z Livermore i z Dubnej planują obecnie wytworzenie kolejnego pierwiastka, o liczbie atomowej 120.
« Poprzednia  Następna »
Jądro