Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Różne ciekawe pytania

Pytanie 1
Dociekliwe dziecko
Oto historia, która może wydarzyć się niejednokrotnie. Przedstawiamy ją w postaci trzech zdań:
A Dziecko zauważyło pewnego razu, że zrzucona ze stołu filiżanka rozbiła się z głośnym dźwiękiem.
B Pomyślało, że na pewno i inne przedmioty zrzucane ze stołu będą wydawać podobne dźwięki i rozpadać się na kawałki.
C Przy każdej okazji zaczęło strącać ze stołu łyżki, kubki, talerze.
Które części tej historyjki są opisem obserwacji, doświadczenia i hipotezy?
obserwacja - C, doświadczenie - B, hipoteza - A

obserwacja - B, doświadczenie - A, hipoteza - C

obserwacja - A, doświadczenie - C, hipoteza - B

obserwacja - C, doświadczenie - A, hipoteza - B

nie wiem, wyświetl podpowiedź
ciekawe dziecko
linia

Pytanie 2
Piłka w więzieniu
W hermetycznie zamkniętym naczyniu pływa w wodzie miękka gumowa piłka, wypełniona powietrzem, z podczepionym do niej ciężarkiem. Jak zmieni się głębokość zanurzenia ciężarka, jeśli do naczynia zaczniemy pompować powietrze?
piłka w naczyniu
wzrośnie

zmaleje

nie zmieni się

wzrośnie lub zmaleje i zależy to od wartości ciśnienia

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Energia potencjalna
Zanurzona kulka korkowa wypływa spod wody, natomiast stalowa kulka puszczona z góry, tonie w wodzie. Jak zmienia się energia potencjalna układu kula-ciecz w obu przypadkach?
kulki korkowej rośnie, a stalowej maleje

kulki korkowej maleje, a stalowej rośnie

obu kulek rośnie

obu kulek maleje

nie wiem, wyświetl podpowiedź
dwie kulki
linia

Pytanie 4
Rozszerzalność ciał stałych
Z czym związana jest rozszerzalność cieplna ciał stałych?
przerwy dylatacyjne
Przerwy dylatacyjne w konstrukcji mostu
ze zwiększeniem się ruchu oscylacyjnego atomów w miarę podwyższania temperatury

ze zwiększeniem się energii kinetycznej w miarę podwyższania temperatury

z asymetrią rozkładu energii potencjalnej wzajemnych oddziaływań atomów w miar podwyższania temperatury

ze zwiększaniem się energii wewnętrznej ciała w miarę podwyższania temperatury

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Przejdzie, nie przejdzie?
Doświadczalnie zjawisko rozszerzalności można wykazać przy użyciu pierścienia i kulki wykonanych z tego samego materiału, przy czym średnica kulki jest nieco mniejsza od średnicy wewnętrznej pierścienia. Ale w naszym zestawie średnica kulki w temperaturze pokojowej jest nieco większa od średnicy pierścienia. Co się stanie jeżeli pierścień ogrzejemy w płomieniu palnika?
kulka przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się zarówno średnica zewnętrzna, jak i wewnętrzna pierścienia

kulka nie przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się tylko średnica zewnętrzna pierścienia

kulka nie przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się średnica zewnętrzna pierścienia i zmalała średnica wewnętrzna

kulka nie przejdzie, ponieważ nie nastąpiło równoczesne ogrzanie kulki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
pierścienie
linia

Pytanie 6
Słaba strzykawka
Przy wyparzaniu strzykawki doszło do rozsadzenia szkła przez metalowy tłoczek. Co było tego przyczyną?
strzykawka przekroczenie dopuszczalnego czasu zanurzenia we wrzątku

zbyt szybki dopływ ciepła do szkła

większy współczynnik rozszerzalności liniowej metalu niż szkła

rozszerzalność cieplna wody zawartej w strzykawce

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 7
Ogrzewanie kul
Jednakowym metalowym kulom dostarczono takie same ilości ciepła. Stygnięcie kul można nie brać pod uwagę. Kula K leży na stole, a kula L wisi na nierozciągliwej nitce. Która z kul bardziej się nagrzeje?
kula K

kula L

obie jednakowo

zależy to od rozmiarów kul

nie wiem, wyświetl podpowiedź
podgrzewanie kul
linia

Pytanie 8
Dźwignia dwustronna
Z aluminiowej listwy, mogącej się obracać bez tarcia na poziomej osi, utworzyliśmy dźwignię dwustronną o nierównych ramionach, zrównoważoną za pomocą odpowiednich ciężarków (rysunek). W miejscu, gdzie jest oś, listwę zaczynamy ogrzewać. Co się stanie z dźwignią?
dźwignia pozostanie w równowadze

przechyli się dłuższym ramieniem w dół

przechyli się krótszym ramieniem w dół

ulegnie naelektryzowaniu i zacznie iskrzyć

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 9
Podgrzana woda
W naczyniach połączonych o różnym kształcie ale jednakowych rozmiarach znajduje się w równowadze gorąca woda. Czy w łączącej rurce zaobserwujemy ruch wody, gdy będzie ona stygnąć?
nie zaobserwujemy ruchu wody

nastąpi ruch wody w prawo

nastąpi ruch wody w lewo

nie można tego określić ponieważ nie znamy rozmiarów naczyń

nie wiem, wyświetl podpowiedź
naczynia z wodą
linia

Pytanie 10
Skomplikowane podgrzewanie
Naczynia połączone mające jednakowe pola przekroju wypełnione są wodą o temperaturze pokojowej. Które stwierdzenie jest prawdziwe jeśli pomijamy rozszerzalność cieplną naczyń?
naczynia z wodą jeśli podgrzejemy jedno z naczyń, woda popłynie w stronę drugiego naczynia

jeśli podgrzejemy jedno z naczyń, woda popłynie w stronę tego właśnie naczynia

niezależnie od tego, które naczynie podgrzejemy, woda popłynie w stronę prawego

niezależnie od tego, które naczynie podgrzejemy, woda popłynie w stronę lewego

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 11
Ciśnienie w cysternie
Cysterna wypełniona do pełna cieczą porusza się z przyspieszeniem a. W którym punkcie ciśnienie jest największe, a w którym najmniejsze?
największe w punkcie A i B, a najmniejsze w punkcie C

największe w punkcie B, a najmniejsze w punkcie C

największe w punkcie A, a najmniejsze w punkcie C

największe w punkcie B, a najmniejsze w punkcie A

nie wiem, wyświetl podpowiedź
cysterna z cieczą
linia

Pytanie 12
Struna w polu magnetycznym
Metalowa strunę napięto miedzy punktami A i B. Środkowa cześć struny jest umieszczona miedzy biegunami podkowiastego magnesu. Co się stanie po zamknięciu obwodu, zasilanego napięciem z sieci miejskiej?
obwód ze struną przez strunę będzie płynął prąd i będzie nieruchoma ale nieco się rozszerzy

zacznie drgać co można dopiero wyczuć przykładając do niej palec

usłyszymy dźwięk

będzie na przemian się kurczyła i rozszerzała pod wpływem przepływu prądu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
Dyfuzja
Czego dowodem jest zjawisko dyfuzji?
cząsteczki lżejszej cieczy wnikają do cieczy cięższej

cząsteczki każdej substancji są w ruchu

spójność jest podstawową własnością cieczy

większość gazów może być uważana za gazy doskonałe

nie wiem, wyświetl podpowiedź
spray
linia

Pytanie 14
Zniewalający zapach
W pokoju rozbiła się szklana fiolka z perfumami. Kiedy człowiek znajdujący się w odległości kilku metrów od tego miejsca, poczuł zapach perfum?
perfumy w tej samej chwili, w której usłyszał brzęk szkła, bo średnie szybkości cząsteczek powietrza i pary perfum w temperaturze pokojowej są w przybliżeniu takie same, jak szybkość dźwięku w powietrzu

zanim usłyszał brzęk szkła, bo średnie szybkości cząsteczek powietrza i pary perfum są w temperaturze pokojowej większe od szybkości dźwięku w powietrzu

później niż usłyszał brzęk szkła, bo cząsteczka powietrza i pary perfum w temperaturze pokojowej mają mniejsze szybkości średnie od szybkości dźwięku w powietrzu

później niż usłyszał brzęk szkła, bo na skutek ich wielokrotnych wzajemnych zderzeń muszą przebyć wiele większą drogę i zużyją na to więcej czasu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 15
Dyfuzja
Co zawdzięczamy zjawisku dyfuzji?
wytwarza się ciąg w kominach fabrycznych

trujące składniki spalin nie opadają na dno atmosfery

gaz zajmuje całą objętość naczynia, w którym się znajduje

działają niektóre typy termometrów

nie wiem, wyświetl podpowiedź
kominy fabryczne
linia

Pytanie 16
Kryształy
Które stwierdzenie dotyczące ciał stałych jest nieprawdziwe?
kryształy ciało polikrystaliczne składa się z dużej liczby chaotycznie rozmieszczonych kryształów

monokryształ to umowna nazwa ciała złożonego z jednego rodzaju kryształów

cząsteczki ciała amorficznego nie są regularnie względem siebie ustawione

sieć krystaliczna jest to charakterystyczny dla ciała krystalicznego układ atomów powtarzający się w przestrzeni

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 17
Wykrycie półprzewodnika
Uczniowie zaproponowali cztery doświadczenia mające umożliwić stwierdzenie, czy posiadany przez nich pręt wykonany jest z półprzewodnika Która propozycja jest najlepsza?
zbadać zależność względnego wydłużenia pręta od wywołanego w nim naprężenia

zbadać zależność oporu elektrycznego od jego temperatury

zmierzyć temperaturę topnienia pręta i na jej podstawie ustalić, czy wykonany jest on z materiału krystalicznego

zmierzyć przenikalność magnetyczną materiału, z którego wykonany jest pręt

nie wiem, wyświetl podpowiedź
półprzewodnik typu p
linia

Pytanie 18
Parowanie
W zamkniętym naczyniu na dnie znajduje się niewielka ilość cieczy. Jak zmieniała się masa układu jeżeli część cieczy wyparowała?
para wodna oczywiście nie zmieniła się

wzrosła

zmalała

wzrosła lub zmalała i zależy to od rodzaju cieczy

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 19
Wielka Siklawa
Na zdjęciu widoczny jest najpotężniejszy wodospad w Polsce Wielka Siklawa w Tatrach Wysokich, na potoku Roztoka. Jak zmienia się masa układu woda-Ziemia po spadnięciu wody na w dół?

nie zmieni się

wzrośnie

zmaleje

wzrośnie latem, a zmaleje zimą

nie wiem, wyświetl podpowiedź
Wielka Siklawa
linia

Pytanie 20
Maratończyk
Maratończyk w czasie biegu schudł o 4 kilogramy. Co się stało z brakującą masą?
maratończyk została zamieniona na energię, zgodnie ze wzorem E = mc2

została zamieniona na pracę

została wypromieniowana w postaci ciepła

uniosły ją substancje wydalone przez oddech i pot

nie wiem, wyświetl podpowiedź