Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Drgania i fale mechaniczne

Pytanie 1
Wyścig kulek
Dwie ciężkie kulki zawieszono na nieważkich i nierozciągliwych niciach o jednakowej długości i odchylono jak na rysunku o kąt a i 2a i jednocześnie puszczono. Która kulka pierwsza osiągnie linię pionu, pomijając opory ruchu i zakładając, że oba kąty są małe?
wahadła kulka wychylona o kąt a

obie jednocześnie

kulka wychylona o kąt 2a

kulka większej masie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 2
Dwa bratanki
Dwie kulki o tych samych promieniach, pierwsza z ołowiu a druga z drewna, zawieszone w powietrzu na nitkach tej samej długości, odchylono o taki sam kąt i puszczono. Które wielkości podczas wahań obie kulki mają te same?
amplitudy i okresy

amplitudy, lecz kulka pierwsza ma większy okres

amplitudy, lecz druga kulka ma większy okres

okresy, lecz amplituda pierwszej kulki będzie większa

nie wiem, wyświetl podpowiedź
wahadła
linia

Pytanie 3
Wyścig szczurów
Cztery, różnej długości wahadła, których kuleczki (o jednakowej średnicy) wykonane zostały z różnych materiałów, odchylono od ich położeń równowagi o taki sam kąt. Która z kulek osiągać będzie podczas drgań wahadeł największą prędkość maksymalną?
wahadła kulka zawieszona na najdłuższej nici

kulka zawieszona na najkrótszej nici

kulka o najmniejszej masie

kulka o największej masie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 4
Trudny wybór
Kulka zawieszona została na metalowej lince i wprawiona w drgania. Co trzeba zrobić aby zwiększyć częstotliwość drgań?
wydłużyć wahadło

obniżyć temperaturę otoczenia

podwyższyć temperaturę otoczenia

zwiększyć masę kulki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
wahadło
linia

Pytanie 5
Niedokładny zegar
zegar
W eksperymentalnej windzie powieszono wahadłowy zegar ścienny. Co się stanie z chodem zegara gdy winda ta zacznie poruszać się ruchem przyspieszonym w górę?

będzie się spieszyć

będzie się opóźniać

będzie szedł normalnie

zachowanie się zegara i jego chód, uzależnione będą od wartości przyspieszenia windy

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 6
Wahadło w polu elektrostatycznym
W polu elektrostatycznym skierowanym pionowo ku górze umieszczono wahadło, zbudowane z nieprzewodzącej i nierozciągliwej nici oraz kulki naelektryzowanej ujemnie. Co spowoduje pole elektrostatyczne?
okres drgań wahadła będzie taki sam

wzrośnie okres drgań wahadła

zmaleje okres drgań wahadła

wzrośnie lub zmaleje okres drgań wahadła

nie wiem, wyświetl podpowiedź
wahadło w polu elektrostatycznym
linia

Pytanie 7
Wszystko drga
Który ruch drgający nie jest ruchem harmonicznym?
ruch odbijającej się piłki

ruch ciężarka drgającego na sprężynie

ruch drgającej cieczy w rurce w kształcie litery U

ruch rurki pływającej na powierzchni cieczy częściowym zanurzeniu i puszczeniu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
ruch drgający
linia

Pytanie 8
Ach te drgania
Od czego nie zależy okres drgań ciężarka na sprężynie?
ciężarek na sprężynie od masy ciężarka

od maksymalnego wychylenia czyli amplitudy

od długości sprężyny

od grubości sprężyny

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 9
Wzajemne pobudzanie
Co jest warunkiem rezonansu dwóch układów drgających?
działanie na oba te układy jednakowych stałych sił

równość okresów i amplitud drgań własnych układów

równość częstotliwości drgań własnych tych układów

równość amplitud i sił powodujących ruch obu układów

nie wiem, wyświetl podpowiedź
wahadła
linia

Pytanie 10
Ale fala
Które stwierdzenie najlepiej określa co jest falą mechaniczną?
fala każde zaburzenie stanu ośrodka

takie zaburzenie stanu ośrodka, w trakcie którego następuje przepływ masy

takie zaburzenie stanu ośrodka, które rozchodzi się ze skończona prędkością i któremu towarzyszy przepływ masy

takie zaburzenie stanu ośrodka, które rozchodzi się ze skończona prędkością i któremu towarzyszy przepływ energii

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 11
Czy to fala?
Który z poniższych przykładów nie jest falą?
krótkotrwały impuls dźwiękowy

pojedyncze odkształcenie przemieszczające się wzdłuż węża gumowego

podmuch wiatru

impuls powstający na powierzchni wody w wyniku rytmicznego uderzania punktowym przedmiotem

nie wiem, wyświetl podpowiedź
fale na zabarwionej wodzie
linia

Pytanie 12
Kto tak pięknie gra?
dźwięk
Jakim ruchem rozchodzi się fala akustyczna (ton) w powietrzu, a jakim ruchem poruszają się cząsteczki powietrza?

fala akustyczna rozchodzi się ruchem jednostajnym, a cząsteczki powietrza drgają ruchem harmonicznym prostopadle do promienia fali

fala akustyczna rozchodzi się ruchem jednostajnym, a cząsteczki powietrza drgają ruchem harmonicznym równolegle do promienia fali

fala akustyczna rozchodzi się ruchem jednostajnie opóźnionym, a cząsteczki powietrza drgają ruchem harmonicznym

fala rozchodzi się ruchem jednostajnie opóźnionym, a cząsteczki powietrza drgają ruchem zmiennym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
Wykryj fałsz
Wybierz nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące fal.

kierunek drgań cząsteczek ośrodka, w którym rozchodzi się fala, może być równoległy lub prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali

długość fali jest to droga jaką przebywa zaburzenie w czasie, gdy cząsteczka ośrodka wykona jedno pełne drganie

częstotliwość fali równa jest częstotliwości drgań cząsteczek, w którym fala się rozchodzi

maksymalna prędkość drgań cząsteczek w ruchu falowym jest równa prędkości rozchodzenia się fali

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 14
Prędkość fali
Od czego zależy prędkość rozchodzenia się fali mechanicznej?
od częstotliwości drgań źródła fali

od długości fali

od właściwości sprężystych ośrodka

od amplitudy fali

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 15
Prędkość dźwięku
Wybierz prawdziwe stwierdzenie dotyczące prędkości dźwięku.
dźwięk jest większa w próżni niż w ośrodkach materialnych

jest mniejsza w próżni niż w ośrodkach materialnych

jest największa w gazach

może zmieniać się przy przejściu fali z jednego ośrodka do drugiego

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 16
W powietrzu i wodzie
Co możesz powiedzieć o prędkość głosu w powietrzu w porównaniu z prędkością głosu w wodzie?

jest mniejsza i zależy od temperatury powietrza

jest mniejsza i nie zależy od temperatury powietrza

jest większa i zależy od temperatury powietrza

jest większa i nie zależy od temperatury powietrza

nie wiem, wyświetl podpowiedź
nad morzem
linia

Pytanie 17
Kacza kapela
Co decyduje o barwie dźwięku?
muzykant muzykant częstotliwość tonu podstawowego

ilość energii przenoszonej w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni

amplituda drgań źródła

ilość tonów harmonicznych dźwięku i ich natężenie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
muzykant
linia

Pytanie 18
Dźwięk gitary
Najważniejsze w gitarze jest pudło rezonansowe. Co ono powoduje?
gitara dźwięk szarpniętej struny ma to samo natężenie, ale brzmi dłużej

dźwięk szarpniętej struny ma większe natężenie, ale brzmi dłużej

dźwięk szarpniętej struny ma większe natężenie, ale brzmi krócej

dźwięk szarpniętej struny ma mniejsze natężenie, ale brzmi dłużej

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 19
Ugięcie fali
W którym przypadku nie nastąpi ugięcie fali czyli dyfrakcja?
gdy fala natrafi na mały otwór w przeszkodzie

gdy fala natrafi na mały obiekt

gdy fala przechodzi przez granicę dwóch ośrodków o różnych prędkościach rozchodzenia się

na krawędzi przeszkody

nie wiem, wyświetl podpowiedź
fale na wodzie
linia

Pytanie 20
Echosonda
echosonda
Dlaczego w echosondzie korzystniejsze jest zastosowanie fal ultradźwiękowych niż akustycznych?

ponieważ zachowana jest cisza w czasie pomiarów

ponieważ fale ultradźwiękowe są łatwiej wytwarzane

ponieważ fale ultradźwiękowe mają większą prędkość rozchodzenia się

ponieważ dla fal ultradźwiękowych są mniejsze efekty ugięcia fal

nie wiem, wyświetl podpowiedź