Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Dynamika

Pytanie 1
Ale siła!
Które z poniższych zdań podaje wyjaśnienie pojęcia "siła"?
siła działająca na ciało jest miarą bezwładności tego ciała

siła jest ilorazem pędu ciała przez czas jej działania

siła jest wprost proporcjonalna do masy ciała i przyspieszenia wywołanego działaniem tej siły

siła jest to działanie zmieniające prędkość ciała lub powodująca jego odkształcenie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
siła
linia

Pytanie 2
Bezwładne ruchy
Bezwładność jest to własność ciała. Czym się ona objawia?
bezwładność ciało dąży zawsze do takiego stanu, w którym jego środek ciężkości położony jest najniżej

ciało usiłuje zachować stan spoczynku lub stan ruchu jednostajnego prostoliniowego

ciało oddziałuje z innym ciałem siłą wprost proporcjonalną do iloczynu ich mas, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między ich środkami

pod działaniem siły ciało ulega odkształceniu, które znika po ustaniu działania siły

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Słaba nitka
Kula o dużej masie jest zawieszona na nici. Taka sam nitka zawieszona jest od spodu kulki. Która nitka się zerwie, jeśli nitkę dolną za pierwszym razem ciągniemy powoli, a za drugim razem szarpiemy gwałtownie?
za pierwszym razem dolna, za drugim górna

za pierwszym razem górna, za drugim dolna

za każdym razem dolna

za każdym razem górna

nie wiem, wyświetl podpowiedź
kulka na nitce
linia

Pytanie 4
Dwie kulki
Dwie kulki o jednakowych rozmiarach: drewnianą i aluminiową, pchnięto taką samą siłą. Co nastąpi?
kulki kulka aluminiowa potoczyła się dalej, bo ma większą bezwładność

kulka aluminiowa miała większe przyspieszenie

kulka drewniana potoczyła się dalej, bo ma większą bezwładność

kulka drewniana miała większe przyspieszenie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Ruch wózka
Wózek wprawiamy dwoma sposobami: w przypadku 1 sznurek ciągniemy siłą F, natomiast w przypadku 2 na końcu sznurka wieszamy obciążnik, którego ciężar wynosi również F. W którym przypadku czas dojazdu do krawędzi stołu będzie krótszy, jeśli wózki przebywają jednakowe drogi? Pomiń masy sznurka i bloczków oraz siłę tarcia między kołami wózka i podłoża.
czasy będą jednakowe

w przypadku 1

w przypadku 2

zależy to od promieni kół wózków

nie wiem, wyświetl podpowiedź
wózki
linia

Pytanie 6
Jaka siła?
Wykres przedstawia zależność drogi ciała poruszającego się po linii prostej od czasu. Jaka siła działa podczas tego ruchu?
zależność drogi od czasu siła o stałej wartości i zwrocie przeciwnym do zwrotu jego prędkości

siła o malejącej wartości i zwrocie zgodnym ze zwrotem jego prędkości

siła o malejącej wartości i zwrocie przeciwnym do zwrotu jego prędkości

działające siły się równoważą

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 7
Jaki ruch?
Na rysunku przedstawiono zależność siły wypadkowej działającej na ciało w trzech etapach ruchu. Jakim ruchem poruszało się ciało w poszczególnych etapach?
I - jednostajnie przyspieszonym, II - jednostajnym, III - jednostajnie opóźnionym

I - jednostajnym, II - było w spoczynku, III - jednostajnym do tyłu

I - jednostajnie przyspieszonym, II - jednostajnym, III - jednostajnie przyspieszonym do tyłu

we wszystkich przypadkach przyspieszonym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
zależność siły od czasu
linia

Pytanie 8
Pęd ku przyszłości
Dana jest zależność drogi od czasu poruszającego się ciała. Jak zmienia się pęd ciała z upływem czasu?
zależność drogi od czasu rośnie

maleje

nie zmienia się

nie można tego jednoznacznie określić

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 9
Zmiana układu odniesienia
Względem jednego układu inercjalnego ciało porusza się z przyspieszeniem a. Jakie będzie przyspieszenie tego ciała względem innego inercjalnego układu odniesienia?
ma wartość zależną od wyboru układu odniesienia

może mieć wartość zero

będzie stałe, ale może różnić się wartością od a

będzie miało stałą wartość

nie wiem, wyświetl podpowiedź
przyspieszający gepard
linia

Pytanie 10
Chłopcy na łódkach
Dwaj chłopcy o jednakowych masach znajdujący się na jednakowych łódkach ciągną linę. Jak zmieni się ruch łódek jeśli drugi chłopiec przywiąże swoją linę do łódki, a pierwszy będzie ciągnąć taką samą siłą jak poprzednio?
łódkipierwsza łódka będzie stała w miejscu, a druga będzie się poruszać z taką samą prędkością jak poprzednio

pierwsza łódka będzie stała w miejscu, a druga będzie się poruszać z większą prędkością

pierwsza łódka będzie poruszać się z mniejszą prędkością, a druga będzie się poruszać z taką samą prędkością

łódki będą się poruszać z takimi samymi prędkościami

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 11
Ruch żaglówki
Poniżej przedstawione są różne próby uruchomienia żaglówki podczas bezwietrznej pogody: a) żeglarze dmuchają w żagiel, b) w żagiel dmie specjalna dmuchawa elektryczna o dużej mocy, c) ta sama dmuchawa dmie wprawdzie, ale żagiel jest zwinięty.
Która z prób przyniesie oczekiwany rezultat?
ruch żaglówki
w sytuacji a w sytuacji b w sytuacji c w sytuacjach a i b nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 12
Pracowici marynarze
Żaglowiec utknął na mieliźnie i mimo korzystnego wiatru nie może z niej spłynąć. Grupa marynarzy, stojąc na rufie, zaczęła rytmicznie pociągać za linę uwiązaną do dziobu statku. Przez to marynarze
pomagają statkowi zejść z mielizny

wpędzają go jeszcze bardziej w mieliznę

wykonują działanie bezcelowe

wykazują znajomość III zasady dynamiki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
wysiłek marynarzy
linia

Pytanie 13
Ruch pojazdu
Widząc pojazd poruszający się ruchem jednostajnym po poziomej, prostoliniowej szosie, możemy mieć pewność, że
ciągnik siła, ciągnąca pojazd jest równa co do wartości wypadkowej wszystkich sil oporów ruchu

kierowca wyłączył silnik i ruch odbywa się bez przyspieszenia

pojazd jedzie bez ładunku, więc minimalne tarcie nie jest w stanie zmienić prędkości pojazdu

wypadkowa siły ciągu silnika i siły oporu jest stała i ma zwrot zgodny ze zwrotem prędkości pojazdu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 14
Jak Ty Jemu, to On Tobie
Co możesz powiedzieć o siłach wzajemnego oddziaływania dwu ciał?
zawsze się równoważą

nie równoważą się nigdy

równoważą się tylko wtedy, gdy ciała pozostają w spoczynku

mogą, ale nie muszą się równoważyć

nie wiem, wyświetl podpowiedź
oddziaływanie wzajemne
linia

Pytanie 15
Mądry koń
Koń ma ciągnąć wóz, ale odmawia powołując się na III zasadę dynamiki i mówi: Jeżeli ja ciągnę wóz działając na niego siłą, to wóz ciągnie mnie siłą o takiej samej wartości i zwróconą przeciwnie. Jeżeli będę działał większą siłą, to wóz zwiększy silę działania na mnie. Ja nigdy nie będę mógł działać na wóz większą siłą niż on na mnie, więc nie ruszymy nigdy z miejsca. Jak należy prawidłowo należy odpowiedzieć koniowi?
koń i wóz
będziesz mógł działać na wóz większą siłą niż on na ciebie, gdy poruszać się będziecie ruchem przyspieszonym będziesz mógł działać na wóz większą siłą niż on na ciebie, gdy poruszać się będziecie ruchem przyspieszonym

będziesz działał na wóz taką siłą, jak on na ciebie, ale ponieważ pomijamy tarcie o podłoże, będziesz ciągnął wóz do przodu

ty i wóz nie stanowicie układu zamkniętego. Działasz kopytami na podłoże siłą tarcia, a podłoże działa na ciebie również siłą tarcia i dzięki tej ostatniej sile poruszacie się

ty działasz na wóz siłą, która jest przyłożona do wozu, a wóz na ciebie działa silą przyczepioną do ciebie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 16
Lina na stole
Jakim ruchem zsuwa się lina ze stołu?
niejednostajnie przyspieszonym

jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem równym przyspieszeniu ziemskiemu

jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem mniejszym od przyspieszenia ziemskiego

jednostajnym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
lina na stole
linia

Pytanie 17
O-błędne magnesy
Dwa magnesy: D i G, przedstawione na rysunku mogą się swobodnie przesuwać wzdłuż drewnianego walca. Wskaż błędne stwierdzenie.
magnesy magnes G pozostaje w spoczynku, gdyż działające nań siły: ciężar i siła odpychania go przez D równoważą się

wiszący magnes G nie ma wpływu na nacisk magnesu D na podstawę P

magnes D naciska na podstawę P silą dwa razy większą, niż przed nałożeniem magnesu G

magnes G utrzymuje się w takiej odległości od D, przy której siły wzajemnego oddziaływania magnesu są równe jego ciężarowi

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 18
Ostatni start promu kosmicznego Columbia
Jak możemy wytłumaczyć powstawanie siły ciągu w rakiecie?

tym, że spaliny wyrzucane z rakiety "odbijają" ją od powietrza i pchają rakietę

tym, że rakieta działa na spaliny wyrzucając je na zewnątrz, a spaliny oddziaływują na rakietę

tym, że rakieta wyrzuca dużo spalin

tym, że spaliny wylatują z rakiety z dużą prędkością

nie wiem, wyświetl podpowiedź
ostatni lot Columbii
linia

Pytanie 19
Chwila nieuwagi
Chłopiec trzymający kulę porusza się na wózku ruchem jednostajnym prostoliniowym. Jak zmieni się prędkość wózka z chłopcem jeśli chłopiec upuścił kulę?
wózek zmniejszy się

nie zmieni się

zwiększy się

zmniejszy się lub zwiększy, w zależności od masy kuli

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 20
Gwałtowny wybuch
Spoczywająca kula o masie m rozrywa się na dwie części: pierwszej o masie 2/3m i drugiej o masie 1/3m. Jakie są przyrosty pędów części pierwszej i drugiej?
przyrost pędu pierwszej części jest dwa razy większy od przyrostu pędu drugiej

przyrost pędu pierwszej części jest dwa razy mniejszy od przyrostu pędu drugiej

przyrost pędu pierwszej części jest trzy razy większy od przyrostu pędu drugiej

przyrosty pędu obu części są jednakowe

nie wiem, wyświetl podpowiedź
rozpad kuli
linia

Pytanie 21
Niebezpieczny wypadek
W wyniku zderzenia czołowego samochodu ciężarowego i osobowego większe niebezpieczeństwo grozi kierowcy samochodu osobowego niż ciężarowego. Wybierz stwierdzenie uzasadniające ten fakt na podstawie praw fizyki.
ciężarówka działa większą siłą na samochód osobowy, bo ma większą masę

ciężarówka mniej zmienia swoją prędkość, bo ma większą masę

ciężarówka jest solidniej zbudowana

kierowa ciężarówki siedzi wyżej

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 22
Silne pytanie
Wyrzucona piłka odbija się od podłogi kreśląc tor pokazany na rysunku. Jakie siły działają w punkcie P?
ciężkości, odbicia i wyrzutu

ciężkości i odbicia

ciężkości i wyrzutu

wyłącznie ciężkości

nie wiem, wyświetl podpowiedź
tor
linia

Pytanie 23
Prawicowe odchylenie
Nić wahadła zawieszonego u sufitu samochodu jest odchylona od pionu o stały kąt w kierunku przeciwnym do ruchu wagonu. Jakim ruchem porusza się pojazd, jeżeli porusza się on po torze poziomym?
samochód jednostajnie przyspieszonym po linii prostej lub ruchem jednostajnym po okręgu

jednostajnie przyspieszonym po linii prostej

niejednostajnie przyspieszonym, przy czym przyspieszenie wzrasta równomiernie

jednostajnie przyspieszonym lub opóźnionym po linii prostej

nie wiem, wyświetl podpowiedź