Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Elektrostatyka

Pytanie 1
Odpychające protony
Dwa protony oddalają się od siebie na skutek działania sił kulombowskich. Jakim ruchem poruszają się względem siebie?
protony
jednostajnym jednostajnie przyspieszonym jednostajnie opóźnionym niejednostajnie przyspieszonym nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 2
Laska szklana
Laska szklana została naelektryzowana dodatnio przez pocieranie o jedwab. Co to oznacza?
laska szklana ładunki wytworzyły się na lasce w czasie pocierania

ładunki dodatnie przepłynęły z jedwabiu do laski

przy kontakcie tych ciał więcej elektronów przeszło z laski na jedwab niż odwrotnie

przy kontakcie tych ciał więcej elektronów przeszło z jedwabiu na laskę niż odwrotnie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Dwie kule
W chwili zetknięcia dwóch kul elektrony przemieszczają się z kuli A do kuli B. Nie wiemy jak były naelektryzowane kule przed zetknięciem. Która sytuacja jest niemożliwa?
kula A była obojętna, a B naelektryzowana dodatnio

obie kule naelektryzowane były dodatnio

obie kule były naelektryzowane ujemnie

wszystkie sytuacje są możliwe

nie wiem, wyświetl podpowiedź
kulki
linia

Pytanie 4
Wzajemne wzbudzanie
Do metalowej, naładowanej kuli zbliżono, bez zetknięcia taką samą nienaładowaną metalową kulę. Jak będą te kule ze sobą oddziaływać?
kulki
będą się przyciągały

będą się odpychały

nie będą na siebie oddziaływać

zobojętnią się elektrycznie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Tajemnicze kulki
Kulki A i B zawieszone są na jedwabnych niciach w pewnej odległości od siebie. Gdy zbliżamy do nich ujemnie naelektryzowaną pałeczkę, okazuje się, że kulka A jest przyciągana, a kulka B odpychana. Co można wywnioskować z tej sytuacji?
kulka A jest nienaładowana, a kulka B naładowana ujemnie

kulka A jest naładowana dodatnio, a kulka B nienaładowana

kulka A jest naładowana dodatnio, bądź nienaładowana, a kulka B naładowana ujemnie

obie kulki są nienaładowane

nie wiem, wyświetl podpowiedź
kulki
linia

Pytanie 6
Elektrostatyczna rywalizacja
W polu elektrostatycznym naelektryzowanych kulek A znajdują się w tej samej odległości kulki B i C o tej samej masie. Co można powiedzieć o oddziaływaniach kulek jeżeli kulka B jest metalowa, a kulka C jest z dielektryka?
kulki kulki B i C są przyciągane taką samą siłą elektrostatyczną przez kulkę A

kulka B jest silniej przyciągana przez kulkę A niż kulka C

kulka C jest silniej przyciągana przez kulkę A niż kulka B

kulki A, B i A, C nie oddziaływują

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 7
Ten przeklęty kurz
Wiadomo, że na ekranie telewizora lub monitora osadza się kurz. Jakie zjawisko jest podobne do tego procesu?
świecenie żarówki

przyciąganie skrawków papieru przez ciało naelektryzowane

pocieranie laski ebonitowej o sukno

pocieranie laski szklanej o jedwab

nie wiem, wyświetl podpowiedź
ekran
linia

Pytanie 8
Rachowanie ładunku
W wyniku potarcia laski ebonitowej o sukno na pałeczce pojawia się ładunek q. Ale i sukno się przy tym elektryzuje. Ile wynosi sumaryczny ładunek laski i sukna?
elektryzowanie laski ebonitowej 2q

q/2

zero

-q

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 9
Wielokrotne ładowanie
Obojętną elektrycznie przewodzącą, wydrążoną kulę z otworkiem ładujemy przed wielokrotne dotknięcie małą kulką, raz od zewnątrz innym razem od wewnątrz. Jaki jest ładunek zgromadzony na kuli po oddaleniu małej kulki, jeśli za każdym razem ładunek małej kulki był identyczny?
taki sam w obu przypadkach, niezależnie od znaku ładunku małej kulki

w przypadku 1 jest mniejszy niż w 2

w przypadku 2 jest mniejszy niż w 1

ładunek kuli 1 jest ujemny, a 2 dodatni

nie wiem, wyświetl podpowiedź
kulki
linia

Pytanie 10
Tajemnicze wahadło
Między dwoma metalowymi płytami, ustawionymi pionowo i równolegle do siebie, zawieszono na długiej nici lekką metalową kulkę, bliżej jednej z płytek. Płyty te naładowano jednakowymi ładunkami przeciwnymi i odłączono od źródła. Co się będzie działo z kulką?
kulaka między płytami zostanie na stałe przyciągnięta przez płytkę bliższą

pozostanie w położeniu równowagi

będzie przeskakiwała od jednej płytki do drugiej ze stałą częstotliwością

będzie przeskakiwała od jednej płytki do drugiej z malejącą częstotliwością

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 11
Laska ebonitowa
Laskę ebonitową, naelektryzowaną przez pocieranie o sukno, zbliżono (bez dotknięcia) do kulki elektroskopu. Co się stanie na skutek zjawiska indukcji elektrostatycznej?
zarówno kulka, jak i listki elektroskopu naelektryzują się ujemnie

kulka naelektryzuje się dodatnio, a listki ujemnie

kulka naelektryzuje się ujemnie, a listki dodatnio

nie może nastąpić naelektryzowanie elektroskopu, gdyż nie było zetknięcia

nie wiem, wyświetl podpowiedź
elektroskop
linia

Pytanie 12
elektroskop z płytą
Elektroskop z uziemioną płytą
Co się stanie z wychyleniem listków naładowanego elektroskopu w trakcie zbliżania do jego kulki uziemionej płyty metalowej?
wzrośnie

zmaleje

początkowo rośnie, potem zaleje

początkowo maleje, potem rośnie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
Elektroskop z elektroforem
Elektroskop naładowano przez dotyk metalową płytę elektroforu. Co się stanie z wychyleniem listków, gdy zbliżono do kulki elektroskopu ebonitową płytę tego elektroforu?
zmniejszy się skutkiem przepływu elektronów z kulki na listki

zmniejszy się skutkiem przepływu elektronów z listków na kulkę

zwiększy się skutkiem przepływu elektronów z kulki na listki

zwiększy się skutkiem przepływu elektronów z listków na kulkę

nie wiem, wyświetl podpowiedź
elektrofor
linia

Pytanie 14
Woda w kondensatorze
kondensator
Pomiędzy okładki kondensatora wstawiono rurkę z wodą. Co się stanie z wodą po zamknięciu obwodu?
pozostanie na tym samym poziomie

nieco opadnie

nieco podniesie się

na przemian będzie podnosić się i opadać

nie wiem, wyświetl podpowiedź

Pytanie 15
Kulki bliźniaki
Dwie kulki wiszące na identycznych nitkach naładowano jednoimienne, wskutek czego nitki oddaliły się o jednakowe kąty od początkowego położenia. Co powiesz o masach i ładunkach tych kulek?
mają równe masy i równe ładunki

stosunek ładunków jest równy stosunkowi ich mas

mają równe ładunki, masy ich mogą być równe choć nie muszą

równe masy, ładunki ich mogą być równe ale nie muszą

nie wiem, wyświetl podpowiedź
kulki
linia

Pytanie 16
Naładowane piłeczki
Dwie piłeczki pingpongowe owinięte folią aluminiową naelektryzowane ładunkami jednoimiennymi wiszą na nitkach zaczepionych w jednym punkcie. Co się stanie z piłeczkami jeśli między piłeczki wstawimy uziemioną płytę metalową?
baloniki
dotkną płyty

zmniejszą wychylenie

nie zmienią położenia

zwiększą wychylenie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 17
Trzy kule
Trzy metalowe kule umieszczono na izolujących podstawkach. Pierwszą naładowano ujemnie. Jak naładowały się pozostałe dwie kule?
naładowały się dodatnio

pozostały nienaładowane

druga naładowała się dodatnio, a trzecia ujemnie

druga pozostała nienaładowana, a trzecia naładowała się dodatnio

nie wiem, wyświetl podpowiedź
kulki
linia

Pytanie 18
Jednoimienne i różnoimienne
Dwie identyczne metalowe kule za pierwszym razem są naładowane ładunkami różnoimiennymi o tej samej wartości bezwzględnej, natomiast za drugim razem naładowane ładunkami jednoimiennymi o takich samych wartościach bezwzględnych jak poprzednio. W którym przypadku siła wzajemnego oddziaływania kul jest większa?
dwie kule
większa w przypadku kul naładowanych ładunkami różnoimiennymi

większa w przypadku kul naładowanych ładunkami jednoimiennymi

w obu przypadkach taka sama

zależy to od rodzaju metalu

nie wiem, wyświetl podpowiedź