Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Prąd elektryczny

Pytanie 1
Płynie Wisła płynie...
Łączymy ze sobą dwie dodatnio naładowane, metalowe kulki o różnych promieniach. Kiedy w chwili połączenia tych kulek prąd popłynie w prawo?
jeśli Q1 > Q2

jeśli Q1 = Q2

jeśli Q1 < Q2

jeśli Q1 > Q2 ale tylko dla niektórych wartości ładunków

nie wiem, wyświetl podpowiedź
przepływ prądu
linia

Pytanie 2
Łomem przez łeb
W którym stwierdzeniu zawarty jest prawdziwy sens prawa Ohma?
prawo Ohma napięcie prądu między końcami przewodnika jest wprost proporcjonalne do jego natężenia

opór przewodnika jest wprost proporcjonalny do napięcia na jego końcach, a odwrotnie proporcjonalny do natężenia płynącego w nim prądu

natężenie prądu w przewodniku jest wprost proporcjonalne do napięcia na jego końcach, a odwrotnie proporcjonalne do jego oporu elektrycznego

opór elektryczny przewodnika to stosunek napięcia na jego końcach do natężenia płynącego prądu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Nie bądź oporny
Od czego zależy opór przewodnika metalowego?
tylko od natężenia prądu przepływającego przez ten przewodnik

tylko od napięcia przyłożonego do końca tego przewodnika

od przyłożonego napięcia i od natężenia prądu płynącego w przewodniku

od rodzaju metalu i wymiarów przewodnika

nie wiem, wyświetl podpowiedź
opornice suwakowe
linia

Pytanie 4
Krótkie spięcie
Na jednym ze schematów popełniono błąd, którego skutkiem po włączeniu będzie krótkie spięcie. Który to schemat?
krótkie zwarcie
schemat a schemat b schemat c schemat d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Wygodny obwód
W którym z obwodów żarówkę można włączać i wyłączać z dwóch różnych miejsc?
podwójny włącznik
tylko w obwodzie a tylko w obwodzie b tylko w obwodzie c w odwodzie a i c nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 6
Ach te upały
Dla większości metali wzrost temperatury powoduje wzrost oporu. Co powoduje podwyższenie temperatury?
oporniki zwiększenie prędkości ruchu termicznego elektronów i jonów

wzrost gęstości gazu elektronowego

zmianę wiązania z metalicznego na walencyjne

pogorszenie kontaktu między mikrokryształami

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 7
I stała się jasność
Po włączeniu żarówki do obwodu prądu stałego płynie w tym obwodzie przez pewien czas prąd o większym natężeniu niż później. Co jest główną tego przyczyną?
wzrost temperatury włókna w żarówce

wzrost ciśnienia gazu w żarówce

wydłużenie się włókna żarówki w wyniku rozszerzalności cieplnej

konieczność jak najszybszego ogrzania włókna żarówki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
żarówka
linia

Pytanie 8
Kto szybciej?
żarówka Drucik normalnej sieciowej żarówki rozgrzewa się znacznie szybciej niż spirala grzejnika o tej samej mocy. Co o tym decyduje?
grzejnik brak powietrza w żarówce

różnica mas drucika i spirali

szybsze oddawanie otoczeniu ciepła przez grzejnik

mniejszy opór żarówki

większe natężenie prądu płynącego przez grzejnik

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 9
Pół - przewodnik
Co się dzieje z oporem półprzewodnika ze wzrostem temperatury?
rośnie, gdyż rośnie prawdopodobieństwo zderzeń elektronów z atomami kryształu, utrudniających przepływ prądu, z powodu wzrastającej amplitudy drgań atomów wokół położeń równowagi

rośnie, gdyż maleje koncentracja elektronów swobodnych

maleje, gdyż rośnie liczba nośników ładunku

maleje, gdyż opór elektryczny dowolnej substancji maleje ze wzrostem temperatury

nie wiem, wyświetl podpowiedź
półprzewodnik
linia

Pytanie 10
Nieustanne transformacje
W celu zmniejszenia strat energii podczas przesyłania prądu elektrycznego na dużą odległość stosujemy transformator. Co osiągamy dzięki jego zastosowaniu?
stacja transformatorowa zwiększamy moc przesyłanego prądu

zmniejszamy natężenie prądu w przewodach doprowadzających prąd do odbiorców

zwiększamy natężenie prądu w przewodach doprowadzających prąd do odbiorców

zmniejszamy opór elektryczny

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 11
Roztargniony elektryk
Przy budowie obwodu zmieniono woltomierz z amperomierzem. Co się stanie po włączeniu źródła napięcia?
amperomierz się przepali

woltomierz się przepali

zarówno woltomierz jak i amperomierz przepalą się

mierniki nie przepalą się, a natężenie prądu zmaleje prawie do zera

nie wiem, wyświetl podpowiedź
amperomierz i woltomierz
linia

Pytanie 12
Dokładny pomiar
Należy wyznaczyć wartość oporu R dysponując odpowiednim źródłem prądu, amperomierzem i woltomierzem. O oporze R wiemy tylko, że RA< R << RV (<< oznacza, że opór R jest dużo mniejszy niż RV). Który ze schematów połączeń zapewnia w tych warunkach maksymalną dokładność pomiaru?
pomiar oporu pomiar oporu pomiar oporu pomiar oporu
schemat a schemat b schemat c schemat d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
Kłopoty z pomiarem
W przedstawionym na rysunku obwodzie prądu wyłącznik W jest otwarty, a opór R1 > R2. Jak zmienią się wskazania woltomierzy (są one identyczne) po zamknięciu wyłącznika W? Zakładamy, że opór wewnętrzny woltomierzy jest bardzo duży.
nie zmienią się

zwiększą się o tę samą wartość

zmniejszą się o tę samą wartość

zmienią się, przy czym pierwszy wskaże większe napięcie

zmienią się, przy czym drugi wskaże większe napięcie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
schemat
linia

Pytanie 14
Zabawa suwakiem
Zakładamy, że opór wewnętrzny amperomierza jest bardzo mały, a woltomierza bardzo duży. Co spowoduje przesunięcie suwaka przedstawionego na schemacie w lewo?
schemat wzrost wskazania amperomierza, a zmniejszenie wskazania woltomierza

zmniejszenie wskazania amperomierza, a wzrost wskazania woltomierza

to samo wskazanie amperomierza i wzrost wskazania woltomierza

zmniejszenie wskazania amperomierza i zmniejszenie wskazania woltomierza

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 15
A teraz suwak w dół
Jak zmienią się wskazania amperomierza i woltomierza po przesunięciu suwaka opornicy w dół?
amperomierza zmaleje, a woltomierza wzrośnie

amperomierza wzrośnie, a woltomierza zmaleje

amperomierza i woltomierza wzrosną

amperomierza i woltomierza zmaleją

nie wiem, wyświetl podpowiedź
schemat
linia

Pytanie 16
A teraz suwak w prawo
Co stwierdzimy obserwując amperomierz podczas przesuwania suwaka S w prawo?
schemat wzrost natężenia prądu, gdyż do obwodu z amperomierzem włączona będzie coraz mniejsza część opornika P

zmniejszenie się natężenia prądu wskutek stopniowego zmniejszania napięcia w obwodzie z amperomierzem

niezmienność wartości natężenia prądu, gdyż opory P i R są stałe

niezmienność wartości natężenia prądu, gdyż korzystamy ze źródła o niezmiennym napięciu U

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 17
Niechciany opór
Co się stanie z całkowitym oporem między punktami A i B jeśli z odcinka obwodu przedstawionego na schemacie usuniemy opór R?
wzrośnie

nie zmieni się

zmaleje

wzrośnie, jeśli R > r, a zmaleje gdy R < r

nie wiem, wyświetl podpowiedź
schemat
linia

Pytanie 18
Mało nas, mało nas...
Do obwodu złożonego ze źródła prądu i dwóch oporników połączonych równolegle połączono trzeci w sposób pokazany na rysunku. Co to spowoduje w warunkach, w których wpływ oporu wewnętrznego źródła prądu jest do pominięcia?
schemat wzrost natężeń prądów w opornikach R1 i R2

zmniejszenie się napięcia na opornikach R1 i R2

zmniejszenie się napięcia na zaciskach źródła prądu

wzrost mocy prądu pobieranego ze źródła

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 19
Drobne zmiany
Jak zmienią się wskazania amperomierzy A1 i A2 po zamknięciu wyłącznika K?
wskazania A1 i A2 wzrosną

wskazania A1 i A2 zmaleją

wskazania A1 zmaleją, a A2 wzrosną

wskazania A1 wzrosną, a A2 zmaleją

nie wiem, wyświetl podpowiedź
schemat
linia

Pytanie 20
Rozbudowujemy obwód
W obwodzie przedstawionym na schemacie obok podłączamy równolegle do opornika R1 opornik R3. Jak zmienią się wskazania amperomierza i woltomierza?
schemat wzrosną

zmaleją

napięcie wzrośnie, a natężenie zmaleje

napięcie pozostanie stałe

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 21
Jak się bawić, to się bawić
Dla zabawy przekształcamy obwód. Która ze zmian w obwodzie doprowadzi do zmniejszenia natężenia prądu wskazywanego przez amperomierz?
przesunięcie suwaka potencjometru w prawo

usunięcie z obwodu opornika R3

usunięcie z obwodu opornika R2

włączenie opornika R3 równolegle do pozostałych dwóch

nie wiem, wyświetl podpowiedź
schemat
linia

Pytanie 22
Jasno, ciemno
Gdy suwaki opornicy R są na końcach to żarówki o jednakowej mocy, przystosowane do tego samego napięcia, świecą jednakowo. Co stanie się z jasnością żarówek podczas jednoczesnego przesuwania suwaka S1 w prawo, a suwaka S2 w lewo?
schemat przygasną

rozjaśnią się

świecą normalnie

rozjaśnią się, a później przygasną

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 23
O-błędny obwód
Trzy żarówki połączono tak jak na schemacie obok. Układ zasilany jest ze źródła o pomijalnie małym oporze wewnętrznym. Które stwierdzenie jest błędne?
jeśli wykręcimy żarówkę 1, to żarówki 2 i 3 zgasną

jeśli wykręcimy żarówkę 2, to żarówka 1 przygaśnie, a 3 rozjaśni się

jeśli wykręcimy żarówkę 3, to żarówka 1 rozjaśni się, a 2 przygaśnie

jeśli żarówkę 1 połączymy szeregowo do żarówek 2 i 3 to żarówki będą świecić jaśniej

nie wiem, wyświetl podpowiedź
obwód