Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Tarcie i opory ruchu

Pytanie 1
Ciężka szafa
Człowiek próbuje bezskutecznie popchnąć szafę. Co możesz wtedy powiedzieć o sile tarcia statycznego?
szafa jest zawsze większa od siły ciągnącej i dlatego ciała pozostają w spoczynku

jest równa co do wartości aktualnej sile ciągu

jest zwrócona prostopadle do siły ciągu

jest stała i niezależna od zmiennej siły ciągnącej

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 2
Wszechobecne tarcie
Na poziomym stole leżą dwa prostopadłościany, zupełnie jednakowe. Pierwszy z nich styka się z powierzchnią stołu ścianą o największej, a drugi z nich ścianą o najmniejszej powierzchni. Co możesz powiedzieć o sile tarcia statycznego działającej na prostopadłościany?
większa w przypadku pierwszego z nich

większa w przypadku drugiego z nich

taka sama w obu przypadkach, lecz różna od zera

taka sama w obu przypadkach, lecz równa zeru

nie wiem, wyświetl podpowiedź
prostopadłościany
linia

Pytanie 3
Jeszcze jedna cegła
Jedną cegłę ułożono na drugiej tak jak na rysunku, skośnie. Druga z cegieł nie zsuwa się po pierwszej. Później dokładano kolejne cegły jedna nad drugą. Wybierz właściwą odpowiedź o umieszczeniu następnych cegieł.
cegły
podobne nałożenie następnych cegieł nie spowoduje zsuwania

trzecia cegła zsunie się

zsuwanie się nastąpi tuż przed utratą równowagi stosu

przy małym współczynniku tarcia, któraś z kolei cegła zsunie się ze stosu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 4
Klocek na równi
Rysunek przedstawia klocek, który spoczywa na równi pochyłej. Jak wytłumaczyć to, że klocek się nie zsuwa z równi?
położono go, a nie pchnięto, więc brak przyczyny ruchu

siła tarcia, działająca na klocek jest równa co do wartości składowej Fs ciężaru klocka

siła tarcia doznawana przez klocek, jest większa od jego ciężaru

siła tarcia, działająca na klocek, jest większa od składowej Fs jego ciężaru

nie wiem, wyświetl podpowiedź
równia
linia

Pytanie 5
To przeklęte tarcie!
Chłopiec ciągnie sanki po śniegu pod górę. Który wektor wskazuje siłę tarcia działającą na chłopca?
wektor a)

wektor b)

wektor c)

wektor d)

nie wiem, wyświetl podpowiedź
równia
linia

Pytanie 6
Trudne malowanie
Co można powiedzieć o sile tarcia podczas malowania pędzlem sufitu?
silą tarcia wynosi zero, gdyż nie ma nacisku, bo ciężar pędzla ma zwrot w dół

występuje siła tarcia, wywołana ciężarem pędzla

brak siły tarcia, gdyż współczynnik tarcia mokrego pędzla o sufit wynosi zero

siła tarcia występuje i ma zwrot przeciwny, niż prędkość pędzla

nie wiem, wyświetl podpowiedź
malowanie sufitu
linia

Pytanie 7
Ruch z tarciem
Dwa jednakowe ciała A i B ruszyły z prędkością v po dwóch torach o takich samych kształtach w płaszczyźnie pionowej: jednym wypukłym a drugim wklęsłym. Która kula będzie miała większą prędkość w punkcie końcowym K jeśli współczynnik tarcia ma stałą wartość?
dwa tory
obie jednakową

kula A

kula B

obie jednakową i równą prędkości początkowej

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 8
Hamowanie na zakręcie
Samochód hamuje i jednocześnie skręca, poruszając się od punktu K do punktu L. Który rysunek poprawnie pokazuje siłę tarcia działającą na samochód? Tor samochodu jest poziomy a rysunki pokazują go od góry.
hamowanie na zakręcie
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 9
Jazda na rowerze
Rowerzysta mocno naciska na pedały. Który rysunek może pokazywać poprawnie siły tarcia działające na opony kół roweru? Brak strzałki oznacza się wynoszącą zero.
rowerzysta
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 10
Miła przejażdżka
W bezwietrzny dzień rowerzysta, jednakowo pochylony nad kierownicą, na kilku odcinkach wyścigu jechał ze stałą prędkością. Na którym odcinku ta prędkość była największa?
kolarz
na którym czas jazdy okazał się najkrótszy

na którym działała na niego najmniejsza siła oporu powietrza

na którym działała na niego największa siła oporu powietrza

na którym najszybciej kręcił pedałami

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 11
Wolno czy szybko?
Przy bezwietrznej pogodzie mamy do przejechania na rowerze poziomy odcinek 10 km. Kiedy wykonamy większą pracę, przejeżdżając go powoli, czy szybko?
powoli

szybko

praca będzie w obu przypadkach taka sama, tylko moc inna

odpowiedź zależy od tego, jakiej używamy przerzutki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
rowerzysta
linia

Pytanie 12
Jazda pod górę
Zamierzamy wjechać rowerem na wzniesienie. Możemy wybrać podjazd bardziej lub mniej stromy. W którym przypadku wykonamy większą pracę? Rower nie ma przerzutki i w obu przypadkach naciskamy na pedały z taką samą siłą, a opór powietrza rośnie z prędkością roweru.
rowerzysta
bardziej stromo

mniej stromo

praca będzie taka sama, tylko moc inna

odpowiedź zależy od łącznej masy naszej i roweru

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
Ostry zjazd
Chcemy jak najszybciej zjechać rowerem po stromej asfaltowej drodze, bez pedałowania. Możemy:
1) dociążyć bagażnik dodatkowym obciążeniem, niezwiększającym oporu powietrza,
2) zabrać z bagażnika zbędny bagaż, także bez wpływu na opory powietrza,
3) naoliwić łańcuch,
4) stanąć na pedałach,
5) pochylić się nisko nad kierownicą.
Które z tych czynności korzystnie wpłyną na osiągnięcie większej prędkości?
tylko 2 i 5

tylko 1 i 5

tylko 1 i 4
tylko 2 i 3

nie wiem, wyświetl podpowiedź
zjazd w dół
linia

Pytanie 14
Wyścig kulek
Dwie kulki: drewnianą i stalową o tych samych promieniach puszczono swobodnie w tym samym momencie z budynku. Która kulka spadnie pierwsza?
spadek
drewniana

stalowa

obie jednocześnie

nie można policzyć ponieważ nie podano początkowej wysokości

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 15
Lot bez spadochronu
Dwie kulki: drewnianą i stalową o tych samych promieniach puszczono swobodnie w tym samym momencie z samolotu lecącego na wysokości 1km nad ziemią. Która kulka spadnie pierwsza?
drewniana

stalowa

obie jednocześnie

zanim dolecą to ulegną spaleniu i rozlecą się na kawałki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
spadek
linia
Pytanie 16
Z dołu do góry, z góry na dół
Piłkę rzucono pionowo do góry. Który czas: wznoszenia się piłki czy czy czas spadania będzie krótszy, gdy uwzględniamy opory powietrza?

oba czasy będą jednakowe

krótszy jest czas wznoszenia

krótszy jest czas spadania

zależy to od wartości ciśnienia atmosferycznego

nie wiem, wyświetl podpowiedź
w górę i w dół
linia

Pytanie 17
Spadochroniarz
Spadochroniarz wykonuje skok z dużej wysokości, z opóźnionym otwarciem spadochronu. Który wykres pokazuje możliwą zależność wartości prędkości spadochroniarza od czasu?
spadochroniaż
wykres a wykres b wykres c wykres d nie wiem,
wyświetl podpowiedź