Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Ciepło
Pytanie 1
Ciepło
Które zdanie dotyczące pojęcia ciepła jest nieprawdziwe?

przewodnictwo cieplne jest jednym ze sposobów przekazywania energii

ciepło i temperatura są równoważnymi wielkościami fizycznymi

w odosobnionym układzie dwóch ciał ciepło stracone przez jedno z tych ciał zyskuje w całości drugie ciało

wzrost temperatury ciała może nastąpić bez dostarczania mu ciepła

nie wiem, wyświetl podpowiedź
kowal
linia

Pytanie 2
Pierwsza zasada termodynamiki
Wybierz prawidłowe zdanie o pierwszej zasadzie termodynamiki?
doświadczenie wyraża prawo zachowania energii dla zjawisk z udziałem ciepła

określa kierunek procesów nieodwracalnych

stwierdza, że dwa ciała znajdujące się w równowadze cieplnej z trzecim ciałem są również w równowadze cieplnej między sobą

dopuszcza możliwość lokalnych odchyleń od siebie zwanych fluktuacjami

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Ogrzewanie wody
Temperatura wody w naczyniu podniosła się o dwa stopnie. Co możemy przypuszczać na podstawie tej informacji?
wykonano nad wodą pracę

dostarczono wodzie ciepło

dostarczono wodzie ciepło lub wykonano nad nim pracę

zmalała energia wewnętrzna wody, a kosztem tego wzrosłą jej temperatura

nie wiem, wyświetl podpowiedź
woda ogień
linia

Pytanie 4
Wymiana ciepła
Ciało A o wyższej temperaturze zetknięto z ciałem B o temperaturze niższej. Co nastąpiło w wyniku wymiany ciepła między tymi ciałami?
wymiana ciepła temperatury obu ciał oraz ich energie wewnętrzne wyrównały się

każde z nich ma taką samą temperaturę równą średniej arytmetycznej początkowych temperatur obu ciał

różnica między energiami wewnętrznymi obu ciał na pewno się zmniejszyła, chociaż nie zawsze do zera

różnica między energiami wewnętrznymi obu ciał mogła ulec zwiększeniu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Na plaży
Bawiące się na plaży dziecko przed chwilą nabrało do wiaderka morskiej wody. Co można powiedzieć o temperaturach wody w wiaderku i morzu, a co o ich energiach wewnętrznych?
dziecko na plaży większa jest temperatura i energia wewnętrzna wody w wiaderku

większa jest temperatura wody w wiaderku, a energie wewnętrzne są takie same

większa jest temperatura wody w wiaderku, a energia wewnętrzna jest większa wody w morzu

temperatury są takie same, a energia wewnętrzna jest większa wody w morzu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 6
Trzy stany skupienia
W kalorymetrze znajduje się lód i woda, a nad nimi para wodna, wszystkie o temperaturze 0°C. Masa każdej z tych substancji wynosi 1 g. Która z nich ma największą, a która najmniejszą energię wewnętrzną?
największą para, a najmniejszą lód

największą woda, a najmniejszą lód

największą lód, a najmniejszą para

największą para, a najmniejszą woda

nie wiem, wyświetl podpowiedź
kalorymetr
linia

Pytanie 7
Dymiące kominy
Dlaczego każdy proces obserwowany w życiu codziennym jest nieodwracalny?
dymiące kominy ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z trzecią zasadą termodynamiki

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z prawem zachowania energii

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest bardzo mało prawdopodobieństwo

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z pierwsza zasadą termodynamiki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 8
Straszny upał
Dlaczego w gorący dzień pies wyciąga wilgotny język i ziaje?
ponieważ chce pozbyć się nadmiaru wody

umożliwia mu lepsze dostarczanie tlenu do płuc

pobudza mu apetyt, bowiem w ciepły dzień nie chce się jeść

ponieważ chce się ochłodzić

nie wiem, wyświetl podpowiedź
pies
linia

Pytanie 9
Sroga zima
Co korzystnie jest wstawić do piwnicy zimą by uchronić warzywa przed przemarzaniem?
warzywa zbiornik z naftą

balię z wodą

beczkę z lodem

skrzynię z żelaznym złomem

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 10
Brak rosy
Dlaczego przy gęstych chmurach nie ma rosy?
ponieważ pod wpływem mniejszego nasłonecznienia Ziemi para ulega skropleniu w atmosferze i gromadzi się w chmurach

ponieważ powierzchnia Ziemi słabiej nagrzana powoduje kondensację pary w ciągu dnia

ponieważ powierzchnia Ziemi pod wpływem chmur mniej wypromieniowuje ciepła i dlatego posiada wyższą temperaturę

ponieważ pod wpływem mniejszego nagrzewania na powierzchni Ziemi zachodzi słabsze parowanie i dlatego w powietrzu jest mniej chmur

nie wiem, wyświetl podpowiedź
chmury
linia

Pytanie 11
Bilans energetyczny samochodu
25% energii uzyskanej ze spalenia benzyny zamieniane jest na energię związaną z ruchem pojazdu (w tym rozpędzenie po zahamowaniu, opór powietrza, straty w skrzyni biegów i mechanizmie różnicowym, urządzenia elektryczne),
35% energii jest wydalane ze spalinami,
20% jest oddawane czynnikowi chłodzącemu silnik,
20% jest tracone jako promieniowanie.
Ile w ostatecznym rachunku wynosi ciepło oddane do otoczenia jeśli samochód jedzie po poziomym torze?
ruch samochodu
35% 55% 65% 100% nie wiem wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 12
Nasze kochane Słoneczko
Dzięki jakiemu sposobowi energia cieplna dociera ze Słońca do satelity geostacjonarnego Ziemi krążącego po orbicie?
zdjęcie Słońca w świetle widzialnym tylko konwekcji

tylko promieniowaniu

konwekcji i promieniowaniu

przewodnictwu i promieniowaniu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
satelita krążący wokół Ziemi
linia

Pytanie 13
Skuteczne podgrzewanie
W jakim miejscu należy podgrzewać probówkę z wodą, aby wodę szybciej doprowadzić w stan wrzenia?
podgrzewanie probówki przy dnie

u góry

pośrodku

gdziekolwiek

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 14
Pręt w jeziorze
Cienki miedziany pręt w pozycji pionowej wmarzł w lód na jeziorze. Jedna trzecia pręta znajduje się w wodzie, jedna trzecia w lodzie i jedna trzecia w powietrzu. Który z wykresów może pokazywać rozkład temperatury wzdłuż pręta w mroźny dzień (x - odległość od jego dolnego końca)?
pręt w zamarzniętym jeziorze
wykres a wykres b wykres c wykres d nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 15
W oczekiwaniu na herbatę
Który wykres pokazuje poprawnie, w zależności od czasu, zmiany temperatury wody we włączonym czajniku elektrycznym? Czajnik nie jest termosem i dlatego strat ciepła nie można pominąć. Przyjmij, że grzałka ma małą pojemność cieplną.
ogrzewanie wody w czajniku
wykres a wykres b wykres c wykres d nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 16
Temperatura kulek
Dwa kawałki żelaza o różnych masach spadały z tej samej wysokości w próżni. Zakładamy, że przy uderzeniu o podłoże energia ,mechaniczna przekształciła się całkowicie w ich energię wewnętrzną. Jak zmieniła się temperatura obu kawałków?
jednakowo wzrosła w każdym z nich

bardziej wzrosła w kawałku o większej masie

bardziej wzrosła w kawałku o mniejszej masie

obu kawałków nie zmieniła się

nie wiem, wyświetl podpowiedź
spadek
linia

Pytanie 17
Straszny upał
Dlaczego temperatura w kabinie samochodu, pozostawionego na otwartym placu w letni słoneczny dzień, jest wyższa niż temperatura w bagażniku?
ogrzewanie samochodu ponieważ szyby lepiej przewodzą ciepło niż metale

na zasadzie efektu cieplarnianego

ponieważ metale wolniej się nagrzewają niż szyby

ponieważ bagażnik jest zamknięty i nie ma konwekcji ciepła

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 18
Chwila nieuwagi
W kuchni, przez nieuwagę pozostawiono zamrażarkę z otwartymi drzwiczkami. Co stanie się po kilku godzinach z temperaturą powietrza w kuchni?

podniesie się

obniży się o kilka stopni

może obniżyć się do 0°C

nie zmieni się

nie wiem, wyświetl podpowiedź
zamrażalka
linia

Pytanie 19
Kiepskie drogi
Który z podanych czynników atmosferycznych powoduje największe zniszczenia powierzchni asfaltowych w czasie zimy?
asfalt gruba warstwa śniegu i stała, niska temperatura około -20°C

gruba warstwa śniegu i niska temperatura zmieniająca się od -20°C do około -10°C

zupełny brak opadów i stała, niska temperatura około -15°C

drobne opady śniegu i temperatura zmieniająca się co kilka godzin od -5°C do +5°C

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 20
Uwaga na sople
Co można powiedzieć o cieple pobieranym w procesie topnienia ciała krystalicznego?
zużywane na wzrost energii kinetycznej cząsteczek

równe zeru, bo temperatura topnienia pozostaje niezmieniona

zużywane na pracę przezwyciężenia sił międzycząsteczkowych

dodatnie lub ujemne, w zależności od wzrostu lub spadku objętości ciała przy topnieniu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
lodowe sople
linia

Pytanie 21
pojemnik z lodem
Temperatura topnienia
Co się dzieje z temperaturą topnienia ciał krystalicznych w wyniku podwyższania wywieranego na nie ciśnienia?
zawsze wzrasta

zawsze maleje

dla większości ciał wzrasta

dla większości ciał maleje

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 22
Czy będzie herbatka?
Czy zacznie wrzeć woda w małym garnku, który pływa w dużym garnku z wrzącą wodą?
tak

nie

to zależy od ciśnienia powietrza

to zależy od materiału, z którego wykonany jest garnek

nie wiem, wyświetl podpowiedź
garnek w garnku
linia

Pytanie 23
Garnek w garnku
W dużym garnku z wodą, stojącym na ogniu, pływa mniejszy garnuszek z wodą. Z którego naczynia woda wcześniej wyparuje?
naczynia z wodą z większego

z mniejszego

jednocześnie z obu

to zależy od początkowych ilości wody w garnkach

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 24
Niemożliwe
Która substancja nie może występować pod ciśnieniem atmosferycznym?
pojemnik z lodem
woda o temperaturze -10°C

para wodna w powietrzu o temperaturze -10°C

woda o temperaturze 110°C

lód o temperaturze 10°C

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 25
Druga zasada termodynamiki
Które stwierdzenie związane z drugą zasadą termodynamiki jest prawdziwe?
ciepło może samorzutnie przepływać z ciała zimniejszego do cieplejszego

wszystkie silniki pracujące między zbiornikami ciepła o tej samej różnicy temperatur mają jednakową sprawność

warunkiem koniecznym działania silnika jest istnienie dwóch zbiorników ciepła o różnych temperaturach

można zbudować silnik o sprawności 100%

nie wiem, wyświetl podpowiedź
silnik czterosuwowy z zapłonem iskrowym
linia

Pytanie 26
Stygnięcie
Wodę o temperaturze 60°C postawiono w pokoju i po pewnym czasie woda ostygła do temperatury 20°C. Które stwierdzenie dotyczące tego procesu jest prawdziwe?
naczynie z wodą stan końcowy wody jest stanem o największym stopniu nieuporządkowania

entropia podczas tego procesu rosła

układ naczynie z wodą-otocznie osiągnął stan najbardziej prawdopodobny z możliwych w tym przypadku stanów

stan końcowy układu naczynie z wodą-otocznie jest równie prawdopodobny jak stan początkowy

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 27
Naczynie z lodem
Naczynie z lodem wystawiono do pomieszczenia w którym temperatura wynosi 20°C. Po pewnym czasie lód się stopił, powstała woda ogrzała się do temperatury otocznia. Które stwierdzenie dotyczące tego procesu jest nieprawdziwe?
entropia wody powstałej z lodu jest większa niż entropia lodu

podczas kolejnych procesów lód i woda pobierały ciepło z otoczenia

energia wewnętrzna wody powstałej z lodu jest większa niż energia wewnętrzna lodu

energia wewnętrzna podczas topnienia była stała ponieważ temperatura lodu podczas topnienia jest stała

nie wiem, wyświetl podpowiedź
naczynie z lodem