Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Dualizm korpuskularno falowy

Pytanie 1
Fala czy materia?
Które stwierdzenie jest nieprawdziwe?
atom helu światło ujawnia naturę dualistyczną

poruszający się elektron jest równoważnikiem fali materii o odpowiedniej długości

strumienia jąder atomu hele nie można zmusić do interferencji

fale materii są w istocie falami prawdopodobieństwa znalezienia mikrocząsteczki w danym obszarze

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 2
Fotografia elektronu
Jak traktujemy poruszający się elektron w atomie?
jako punktową cząstkę krążącą po orbicie

jako chmurę ładunku o stałej gęstości otaczającej jądro

jako falę biegnącą, dla której pojęcie toru jest pozbawione sensu

chmurą ładunku o zróżnicowanym prawdopodobieństwie jego znalezienia w danej odległości od centrum

nie wiem, wyświetl podpowiedź
atom
linia

Pytanie 3
Tajemnicze doświadczenia
W laboratorium fizycznym przeprowadzono doświadczenia, podczas których zaobserwowano dyfrakcję wiązek: światła, elektronów i neutronów. Które stwierdzenie wynika z tych doświadczeń?
dyfrakcja elektronów
Obraz dyfrakcji elektronów na krysztale
wszystkie wiązki użyte w doświadczeniu są falami elektromagnetycznymi

wszystkie wiązki przenoszą ładunek

wiązki te można opisać za pomocą teorii falowej

żadna z tych wiązek nie wywołuje zjawiska fotoelektycznego

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 4
Egzotyczna waga
Czuła waga o identycznych szalkach jednej posrebrzonej, a drugiej pokrytej sadzą, znajduje się w ciemności w stanie równowagi. Waga znajduje się w próżni. W pewnej chwili nad wagą zapalono lampkę. Co się wtedy stanie?
waga równowaga nie została zachwiana

szalka z sadzą obniżyła się

szalka posrebrzana obniżyła się

szalki wagi zostały wprawione w ruch wahadłowy

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Ciśnienie światła
Uczeń twierdzi, że ciśnienie światła padającego na białą szorstką powierzchnię ulegnie zwiększeniu jeśli powierzchnie:
1) wypolerujemy
2) pomalujemy na czarno
3) wprawimy w ruch w stronę źródła światła
4) wprawimy w ruch oddalając od źródła światła
Które z tych twierdzeń są prawdziwe?
ciśnienie światła
tylko 2 tylko 3 1 i 3 2 i 4 nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 6
Tajemnicza zjawa
O czym można wnioskować na podstawie położenia linii, badając widmo liniowe substancji pobudzonej do świecenia?
o sposobie pobudzenia substancji do świecenia

o drodze przebytej przez ciało, którego widmo się bada

o rodzaju związków chemicznych w substancji przed dysocjacją termiczną

o tym, jakie pierwiastki wchodzą w jej skład

nie wiem, wyświetl podpowiedź
widmo baru
linia

Pytanie 7
Białe i czarne
białe i czarne
Raz ubieramy się w białe odzienie, a raz w czarne. Jak będziemy się czuli w białym ubraniu, w porównaniu z czarnym?

chłodniej w promieniach słońca, ale cieplej zimną nocą

cieplej w promieniach słońca i zimną nocą

chłodniej w promieniach słońca i zimną nocą

tak samo

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 8
Fotooefekt
Na czym polega zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne?
na powstawaniu siły elektromotorycznej w półprzewodniku podczas jednoczesnego ściskania go i oświetlania

na emisji elektronów z powierzchni metalu pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego

na powstaniu pary nośników ładunku elektron - dziura w wyniku pochłonięcia przez półprzewodnik promieniowania elektromagnetycznego

na wzbudzeniu luminescencji przez promieniowanie elektromagnetyczne z obszaru widzialnego lub nadfioletu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
fotokomórka
linia

Pytanie 9
Oświecona kula
Metalową kulę o zerowym potencjale elektrycznym, umieszczoną na izolowanej podstawce, oświetlono światłem fioletowym, powodując zjawisko fotoelektryczne. Jak zmieni się potencjał elektryczny kuli z upływem czasu przy stałym natężeniu oświetlenia?
oświetlona lula pozostaje zerowy, a kula obojętna elektrycznie

rośnie lub maleje, w zależności od rodzaju metalu

maleje i kula elektryzuje się ujemnie

rośnie i kula elektryzuje się dodatnio

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 10
Oświecona kula
Wiązka światła zielonego padająca na metalową płytkę wybija w niej elektrony. Która wiązka światła spowoduje również emisję elektronów z tej samej płytki?
oświetlona lula światło monochromatyczne o dowolnej długości fali

światło o barwie fioletowej

światło o barwie czerwonej

światło o długości większej od długości granicznej dla danego materiału, z którego wykonano płytkę

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 11
Wewnętrzne wzbudzenie
Na czym polega zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne?
na powstawaniu wewnątrz kryształu pola elektrycznego pod wpływem deformacji mechanicznych

na tworzeniu dodatkowych elektronów swobodnych w wyniku absorpcji światła padającego na półprzewodnik

na emisji elektronów z powierzchni metalu po wpływem światła

na powstawaniu ładunków elektrycznych na powierzchni kryształów dielektrycznych pod wpływem ich ogrzewania lub ochładzania

nie wiem, wyświetl podpowiedź
zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne
linia

Pytanie 12
Zastosowanie lasera
Co można wykonywać posługując się laserem?
laser gazowy precyzyjnie mierzyć odległości

poprawiać wady soczewek ocznych

obserwować powiększone obrazy wirusów

wytwarzać światłowody

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
Przyklejanie siatkówki oka
Na czym opiera się tak zwane przyklejanie siatkówki w oku przy użyciu laserów wielkiej mocy?
przenoszeniu przez laser promieniowania o dużej gęstości mocy

koherencji wiązki laserowej

monochromatyczności promieni lasera

łatwości interferowania światła laserowego

nie wiem, wyświetl podpowiedź
przyklejanie siatkówki