Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Kinematyka

Pytanie 1
Pogoń za wiosłem
Z płynącej rzeką motorówki wypadło wiosło. Po upływie 30 sekund zauważono jego brak. Natychmiast zawrócono i płynąc z tą samą prędkością względem wody odnaleziono wiosło. Ile wynosił czas przebywania wiosła w wodzie?
mniej niż 60s

więcej niż 60s

60s

mniej niż 60s, jeśli motorówka najpierw płynęła w dół rzeki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
motorówka
linia

Pytanie 2
Ruch pieska
piesek Wykres przedstawia zależność przyspieszenia od czasu w ruchu pieska. W którym momencie prędkość pieska była największa?
wykres
w chwili t1

w chwili t2

w chwili t3

w chwili t4

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Dwa samochody
Dwa pojazdy wyruszyły jednocześnie i jadą ku sobie ruchem jednostajnym z różnych miejscowości. Co możesz powiedzieć o pojazdach w momencie mijania?
samochód
samochód
musiały przebyć jednakowe drogi od miejsc startu

osiągnęły prędkości o równych wartościach

osiągnęły jednakowe przyspieszenia

mają za sobą równe czasy jazdy

nie wiem wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 4
Niech żyje zgrabność!
Pasażer pociągu poruszającego się ze stała prędkością puścił swobodnie szklankę. Co jest torem szklanki w układzie odniesienia związanym z ziemią?
pociąg
prosta pionowa prosta ukośna parabola

dowolna krzywa w zależności od wartości prędkości

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Tor lotu rakiety
Rakieta startuje pionowo w górę z przyspieszeniem g (g - przyspieszenie ziemskie) z pokładu szybko poruszającej się ze stalą prędkością lodzi motorowej. Który rysunek najlepiej przedstawia tor rakiety tuż po starcie w układzie odniesienia związanym z lądem?
 a)  b)  c)  d)
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 6
Mrówka wędrowniczka
Po wirującej płycie gramofonowej idzie wzdłuż promienia mrówka ze stałą prędkością względem płyty. Co jest torem ruchu mrówki?
tor tor tor
prosta okrąg spirala nie wiem, wyświetl podpowiedź
okrąg lub spirala względem układu odniesienia związanego ze stołem i prosta względem układu odniesienia związanego z płytą
spirala względem układu odniesienia związanego ze stołem i prosta względem układu odniesienia związanego z płytą
linia
Dokąd idziesz?
Pytanie 7
Dokąd idziesz?
Kulka toczy się po stole dotykając cały czas wewnętrznego brzegu niepełnej obręczy. Który rysunek przedstawia tor kuli, gdy dojdzie ona do brzegu otworu w obręczy?
 a)  b)  c)  d)
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia
toczące się koło
Pytanie 8
Ruch punktu na obwodzie koła
Koło toczy się bez poślizgu po poziomym stole. Który rysunek przedstawia tor punktu A, położonego na obwodzie koła?
tor punktu koła
tor punktu koła
tor punktu koła
tor punktu koła
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia
toczące się koło
Pytanie 9
Ruch punktu wewnętrznego koła
Koło toczy się bez poślizgu po poziomym stole. Który rysunek przedstawia tor punktu B, położonego wewnątrz koła?
tor punktu koła
tor punktu koła
tor punktu koła
tor punktu koła
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 10
Znudzony piesek
tor ruchu psa
W wagonie towarowym jadącym z szybkością 20km/h zamknięto pieska. Znudzony piesek biega z szybkością 10km/h względem wagonu po obwodzie wagonu. Który rysunek przedstawia tor pieska względem Ziemi?

ruch psa w wagonie
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 11
Zaniepokojony piesek
Wagon towarowy nadal jedzie z szybkością 20km/h. Piesek jest zaniepokojony długością jazdy. Zaczął biegać po obwodzie z szybkością 20km/h względem wagonu. Który rysunek teraz przedstawia tor pieska względem Ziemi?

ruch psa w wagonie
tor ruchu psa
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 12
Zniecierpliwiony piesek
tor ruchu psa
Wagon towarowy nadal jedzie z szybkością 20km/h. Piesek jest zniecierpliwiony i zły. Zaczął biegać po obwodzie z szybkością 35km/h względem wagonu. Który rysunek w tym przypadku przedstawia tor pieska względem Ziemi?

ruch psa w wagonie
rysunek a rysunek b rysunek c rysunek d nie wiem
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 13
Uwaga na głowy
Dwa ciała spadają swobodnie z drzewa z tej samej wysokości w niewielkim odstępstwie czasu. Jakim ruchem ciała te będą się poruszać względem siebie?

spoczywają względem siebie

oddalają się ruchem jednostajnym

oddalają się od siebie ruchem jednostajnie przyspieszonym

zbliżają się do siebie ruchem jednostajnym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
spadanie kulek
linia

Pytanie 14
Lot balonem
Z gondoli balonu wznoszącego się w górę ze stałą prędkością v puszczono swobodnie ciało. Pomijamy opór powietrza. Co można stwierdzić o ruchu tego ciała po puszczeniu?
balon
najpierw oddala się od ziemi ruchem jednostajnym, a potem zbliża się do niej ruchem jednostajnie przyspieszonym

najpierw zbliża się do ziemi ruchem jednostajnym, a potem ruchem jednostajnie przyspieszonym

najpierw oddala się od ziemi ruchem jednostajnie opóźnionym, a potem zbliża się do niej ruchem jednostajnie przyspieszonym

zbliża się do ziemi ruchem jednostajnie przyspieszonym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 15
"Ambitny" kierowca
Rowerzysta jadąc ruchem jednostajnym prostoliniowym mija będący w spoczynku samochód, który 10 sekund po minięciu rozpoczyna pościg za rowerzystą ruchem jednostajnie przyspieszonym. Co się dzieje z odległością między samochodem a rowerzystą do chwili doścignięcia?
rower
zmniejsza się jednostajnie

zmniejsza się niejednostajnie

zwiększa się

początkowo rośnie, a potem maleje

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 16
Szybko, szybko, coraz szybciej
Rozpatrujemy prędkości w różnych zjawiskach fizycznych:
samolot a) Ziemi w ruchu wokół Słońca
b) dźwięku rozchodzącego się w wodzie
c) cząsteczki azotu w temperaturze pokojowej
d) światła rozchodzącego się w wodzie
e) najszybszego samolotu odrzutowego
Która odpowiedź podaje prędkości od najmniejszej wartości do największej?
b), a), d), c), e) a), b), c), d), e) b), c), a), e), d) c), b), e), a), d) nie wiem
wyświetl podpowiedź