Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Indukcja elektromagnetyczna

Pytanie 1
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej
Który z poniższych faktów nie jest związany ze zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej?
przepływ prądu w pewnym obwodzie, wywołany zmianą natężenia prądu w sąsiednim obwodzie

przepływ prądu w metalowym pierścieniu w wyniku jego obrotu w stałym polu magnetycznym

wychylenie igły magnetycznej w pobliżu przewodnika, w którym płynie prąd

zatrzymanie ruchu metalowej płyty wahającej się między biegunami elektromagnesu

nie wiem, wyświetl podpowiedź
zjawisko indukcji elektromagnetycznej
linia

Pytanie 2
Te okropne regułki!
Co jest najbardziej ogólną przyczyną powstawania prądu indukcyjnego?
prąd indukcyjny ruch magnesu względem zwojnicy

ruch zwojnicy względem magnesu

zmiana indukcji pola magnetycznego w obwodzie zamkniętym

zmiana strumienia magnetycznego w obwodzie zamkniętym

przecinanie linii pola magnetycznego przez przewodnik będący częścią obwodu zamkniętego

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 3
Jak się ruszać?
Obwód w kształcie kwadratu porusza się w stałym i jednorodnym polu magnetycznym o liniach prostopadłych do jego powierzchni. Kiedy powstanie w tym obwodzie prąd indukcyjny?
powstanie prąd indukcyjny, gdy będzie się on poruszał ruchem jednostajnym

powstanie prąd indukcyjny, gdy będzie się on poruszał ruchem jednostajnie przyspieszonym

powstanie prąd indukcyjny, gdy będzie się on poruszał ruchem niejednostajnie przyspieszonym

nie powstanie nigdy prąd indukcyjny

nie wiem, wyświetl podpowiedź
prąd indukcyjny
linia

Pytanie 4
Obrót za obrotem
Izolowana ramka z drutu obraca się wokół przewodnika, w którym płynie prąd stały. Co można powiedzieć o prądzie indukcyjnym powstającym w ramce na odcinku KL, gdy ramka jest w górnym położeniu?
prąd indukcyjny nie powstaje

powstaje i płynie w stronę od K do L

powstaje i płynie w stronę od L do K

powstaje i jest prądem zmiennym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 5
Zła próba
Na którym rysunku nie indukuje się siła elektromotoryczna indukcji?

prąd indukcyjny
na rysunku a na rysunku b na rysunku c na rysunku d nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 6
W górę, czy w dół
Ramkę I wykonaną z przewodnika odsuwano najpierw od obwodu II, a potem przysuwano ją z powrotem do niego. W którą stronę płynął prąd indukcyjny wzbudzony w ramce?
w obu przypadkach od punktu 1 do 2

w obu przypadkach od punktu 2 do 1

w pierwszym przypadku od punktu 1 do 2, a w drugim przeciwnie

w pierwszym przypadku od punktu 2 do 1, a w drugim przeciwnie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
prąd indukcyjny
linia

Pytanie 7
W prawo, czy w lewo
Dwa obwody elektryczne leżą w jednej płaszczyźnie. Co możesz powiedzieć o prądzie indukcyjnym na odcinku KM obwodu II, jeżeli włączamy i wyłączamy prąd w obwodzie I?
prąd indukcyjny nie powstaje

powstaje przy włączaniu i płynie w lewo

przy włączaniu płynie w prawo, a przy wyłączaniu w lewo

przy włączaniu płynie w lewo, a przy wyłączaniu w prawo

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 8
Pierścień aluminiowy
Co się stanie z zawieszonym na nici aluminiowym pierścieniem K w układzie przedstawionym na rysunku, podczas szybkiego przesuwania suwaka opornicy?
pozostawał w spoczynku, gdyż aluminium nie jest ferromagnetykiem

przybliżał się do zwojnicy, jeżeli suwak opornicy przesuwany jest w prawo

przybliżał się do zwojnicy, jeżeli suwak opornicy przesuwany jest w lewo

oddalał się od zwojnicy, jeżeli suwak opornicy przesuwany jest w prawo

nie wiem, wyświetl podpowiedź
prąd indukcyjny
linia

Pytanie 9
Sąsiedzi
Co można powiedzieć o prądzie w obwodzie drugim podczas zamykania obwodu pierwszego?
prąd indukcyjny
nie wzbudzi się prąd

wzbudzi się prąd o zmiennym kierunku

wzbudzi się prąd przepływający przez opornik od punktu N do punktu M

wzbudzi się prąd przepływający przez opornik od punktu M do punktu N

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 10
Dwie ramki
Dwie prostokątne ramki o tych samych rozmiarach wsunięto z taką samą prędkością w jednorodne pole magnetyczne. W której ramce indukuje się większa siła elektromotoryczna (istnieje większe napięcie) podczas wsuwania?
w obu takie same

w pierwszej

w drugiej

w obu nie powstaje prąd indukcyjny

nie wiem, wyświetl podpowiedź
prąd indukcyjny
linia

Pytanie 11
Trzy siostry
Metalowe poprzeczki przesuwano na trzy sposoby po szynach znajdujących się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B. Prędkość poprzeczek zaznaczono na rysunkach. W którym przypadku wartość bezwzględna wzbudzonej w obwodzie siły elektromotorycznych indukcji będzie największa?

a)

b)

c)
w obwodzie a w obwodzie b w obwodzie c we wszystkich
taka sama
nie wiem,
wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 12
Stabilizacja
Zwojnice I i II są nawinięte na rdzeń z materiału ferromagnetycznego. Kiedy powstanie w zwojnicy II siłą elektromagnetyczna o stałej wartości?
nie powstanie nigdy

powstanie wtedy, gdy w zwojnicy I popłynie prąd stały

powstanie wtedy, gdy indukcja B w rdzeniu zmienia się liniowo w funkcji czasu

powstanie wtedy, gdy zwojnica I jest zasilana napięciem piłokształtnym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
schemat
linia

Pytanie 13
Spadający magnes
Przez wnętrze zwojnicy ustawionej pionowo przelatuje puszczony swobodnie magnes. Jak będzie działać na magnes zwojnica w porównaniu ze swobodnym spadkiem?
magnes wewnątrz zwojnicy podczas zbliżania będzie hamować jego ruch, a podczas oddalania przyspieszać

podczas zbliżania będzie przyspieszać jego ruch, a podczas oddalania hamować

w obu przypadkach przyspieszać

w obu przypadkach hamować

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 14
Spadająca ramka
Pionowo ustawiona ramka spada pod działaniem siły ciężkości w obszar jednorodnego pola magnetycznego. Co się stanie z ramką?
ramka w polu magnetycznym obróci się wokół pionowej osi symetrii

obróci się wokół poziomej osi symetrii

przyspieszy ruch ramki

opóźni ruch ramki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 15
A teraz pręt
Dwie długie szyny, spięte na końcu oporem R są prawie pionowo ustawione w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B, prostopadłym do płaszczyzny szyn. Po szynach zsuwa się bez tarcia pręt. Co można powiedzieć o ruchu pręta?
przez cały czas porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem ziemskim g

przez cały czas porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem mniejszym od przyspieszenia ziemskiego g

początkowo pręt się porusza ruchem jednostajnie przyspieszonym, a później ruchem jednostajnym

początkowo pręt się porusza ruchem niejednostajnie przyspieszonym, a później ruchem jednostajnym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
pręt w polu magnetycznym
linia

Pytanie 16
Zabawa magnesem
Nad aluminiową tarczą, która może obracać się wokół pionowej osi zawieszono magnes sztabkowy. W której z opisanych sytuacji nie mogą w tarczy powstać prądy wirowe?
tarcza i magnes magnes pozostaje nieruchomy, a tarcza wiruje ze stałą prędkością kątową

magnes i tarcza wirują z jednakowymi prędkościami kątowymi w tę samą stronę

magnes i tarcza wirują z jednakowymi prędkościami kątowymi w przeciwne strony

kierunki wirowania tarczy są jednakowe, a wartości prędkości kątowych są różne

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 17
Śmieszne wahadło
Między biegunami silnego magnesu waha się aluminiowa płytka. Rozpatrujemy kierunek prądu wirowego w płytce oraz zwrot siły elektrodynamicznej F, jaką pole magnesu działa na płytkę. Co zmienia się przy przejściu płytki między biegunami magnesu?
jedynie kierunek prądu

jedynie zwrot siły F

zmienia się zarówno kierunek prądu, jak i zwrot siły F

nie zmienia się ani kierunek prądu, ani zwrot siły F

nie wiem, wyświetl podpowiedź
wahadło Waltenhoffena
linia

Pytanie 18
Niepokorna igiełka
Igiełka magnetyczna zawieszona na nici wykonuje w płaszczyźnie poziomej bardzo słabo tłumione wahania. Jakie będzie tłumienie po podłożeniu pod igiełkę płytki miedzianej?
drgania igły magnetycznej zwiększy się, gdyż miedź przyciąga igłę

zwiększy się, gdyż w płytce powstają prądy wirowe

zmniejszy się, gdyż miedź się magnesuje

zmniejszy się, gdyż miedź odpycha igłę

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Pytanie 19
Tajemniczy piec
Co jest bezpośrednią przyczyną powstawania wysokiej temperatury w piecu indukcyjnym?
ciepło wydzielające się w przewodach doprowadzających prąd elektryczny i opasujących tygiel pieca

powstawanie prądów wirowych w zawartości pieca

zjawisko indukcji magnetycznej

zjawisko samoindukcji

nie wiem, wyświetl podpowiedź
piec indukcyjny
linia

Pytanie 20
Głupie pytanie
Dlaczego prądnicy nie można uruchomić za pomocą silnika elektrycznego zasilanego z niej?
silnik ponieważ w prądnicy powstaje więcej energii niż silnik może zużyć

ponieważ kierunek obrotu wirnika prądnicy jest taki jak silnika

ponieważ w prądnicy powstaje prąd indukcyjny

ponieważ w prądnicy i silniku następuje rozpraszanie energii

nie wiem, wyświetl podpowiedź

Pytanie 21
Dziwny magnes
Dzięki czemu metalowa bryła nieferromagnetyczna może wykazywać działanie takie, jak magnes?
dzięki podgrzewaniu jej do temperatury Curie

dzięki przepływowi w niej prądów wirowych

dzięki wstawieniu jej w solenoid z prądem stałym

dzięki przepuszczeniu przez nią prądu przemiennego

nie wiem, wyświetl podpowiedź
bryła nieferromagnetyczna