Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Testy z fizyki
Zamieszczamy 330 pytań problemowych w formie testów. Do każdego pytania dołączony jest rysunek lub zdjęcie. Na ogół przedstawiają one sytuację omawianego problemu, ale czasami są tylko ilustracją i celowo dokładnie nie zgadzają się z właściwą odpowiedzią. Wszystkie odpowiedzi są omówione. Dla uproszenia podajemy formy męskoosobowe. Proszę żartobliwych uwag nie brać na serio, aczkolwiek każdy żart zawiera trochę prawdy. Zgodnie z przyjętą formułą tej strony - nie zamieszczamy wzorów i rachunków, ale staramy się wyjaśnić zjawiska jakościowo. Dociekliwi czytelnicy mogą rachunki wykonać samodzielnie.
Testy z fizyki podzielono na szesnaście działów, a w ostatniej części znajdują się pytania mieszane. W nawiasach znajduje się liczba pytań z poszczególnych działów.

Kinematyka (16) Dynamika (23) Mechanika ogólna (17)
Tarcie i opory (17) Ruch obrotowy (13) Grawitacja (11)
Ciecze (27) Ciepło (27) Stan lotny (15)
Elektrostatyka (18) Magnetyzm (14) Indukcja elektromagnetyczna (21)
Prąd elektryczny (23) Optyka (18) Drgania i fale mechaniczne (20)
Fizyka jądrowa (17) Różne pytania (20) Dualizm korpuskularno - falowy (13)

Przy opracowaniu pytań korzystałem z następujących materiałów:
red. A. Persona, Fizyka - testy z egzaminów wstępnych na akademie medyczne i kierunki przyrodnicze;
Materiały przygotowawcze dla kandydatów na akademie medyczne;
Eliasz Choroszy, Testy z fizyki;
Janusz Kopecki, Zadania testowe z fizyki;
Wojciech Gutkiewicz, Testy z fizyki dla klasy drugiej szkoły średniej;
S. Salach, T. Płazak, Z. Sanok, 500 pytań testowych z fizyki;
J. Salach, S. Salach, Zbiór pytań i zadań testowych z fizyki;
Dariusz Lipiński, Testy z fizyki - ruch i materia;
Dariusz Lipiński, Testy z fizyki - fale i kwanty;
H. Kaczorek, Z Słówko, Seria testów z fizyki,
B. Kędzia, K. Narożny, Powtórka z fizyki;
Testy z konkursu fizycznego Lwiątko;
Krakowskie Konkursy Fizyczne, Fizyka w Szkole, nr 3/2002;
Maturalne arkusze egzaminacyjne;
Pytania własnego autorstwa.