Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Ogrzewanie wody
Temperatura wody w naczyniu podniosła się o dwa stopnie. Co możemy przypuszczać na podstawie tej informacji?
wykonano nad wodą pracę

dostarczono wodzie ciepło

dostarczono wodzie ciepło lub wykonano nad nim pracę

zmalała energia wewnętrzna wody, a kosztem tego wzrosłą jej temperatura

nie wiem, wyświetl podpowiedź
woda ogień
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Nie sugeruj się rysunkiem przeczytaj uważnie tekst zadania.
Energia wewnętrzna jest sumą wszystkich rodzajów energii jakie posiadają atomy, cząsteczki i części składowe danego ciała. W jej skład wchodzi przede wszystkim energia kinetyczna ruchu cząsteczek (oprócz niej energia potencjalna wzajemnych oddziaływań, energia chemiczna, jądrowa itp.). Miarą energii kinetycznej ruchu cząsteczek a więc i energii wewnętrznej, jest temperatura.
Przypomnij sobie pierwszą zasadę termodynamiki. Czy zmiana energii wewnętrznej a więc i temperatury może następować jedynie na skutek dostarczenia ciepła?

Spróbuj jeszcze raz

wykonano nad wodą pracę

dostarczono wodzie ciepło

dostarczono wodzie ciepło lub wykonano nad nim pracę

zmalała energia wewnętrzna wody, a kosztem tego wzrosłą jej temperatura

powrót do pytań