Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Ogrzewanie wody
Temperatura wody w naczyniu podniosła się o dwa stopnie. Co możemy przypuszczać na podstawie tej informacji?
wykonano nad wodą pracę

dostarczono wodzie ciepło

dostarczono wodzie ciepło lub wykonano nad nim pracę

zmalała energia wewnętrzna wody, a kosztem tego wzrosłą jej temperatura

nie wiem, wyświetl podpowiedź
woda ogień
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Energia wewnętrzna jest sumą wszystkich rodzajów energii jakie posiadają atomy, cząsteczki i części składowe danego ciała. W jej skład wchodzi przede wszystkim energia kinetyczna ruchu cząsteczek (oprócz niej energia potencjalna wzajemnych oddziaływań, energia chemiczna, jądrowa itp.). Miarą energii kinetycznej ruchu cząsteczek a więc i energii wewnętrznej, jest temperatura.
Przypomnij sobie pierwszą zasadę termodynamiki. Czy zmiana energii wewnętrznej a więc i temperatury może następować jedynie na skutek wykonania pracy?

Spróbuj jeszcze raz

wykonano nad wodą pracę

dostarczono wodzie ciepło

dostarczono wodzie ciepło lub wykonano nad nim pracę

zmalała energia wewnętrzna wody, a kosztem tego wzrosłą jej temperatura

powrót do pytań