Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Pierwsza zasada termodynamiki
Wybierz prawidłowe zdanie o pierwszej zasadzie termodynamiki?
doświadczenie wyraża prawo zachowania energii dla zjawisk z udziałem ciepła

określa kierunek procesów nieodwracalnych

stwierdza, że dwa ciała znajdujące się w równowadze cieplnej z trzecim ciałem są również w równowadze cieplnej między sobą

dopuszcza możliwość lokalnych odchyleń od siebie zwanych fluktuacjami

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Fluktuacje związane są ze statystycznym opisem układu termodynamicznego. Układ samorzutnie dąży do stanu najbardziej prawdopodobnego. Chwilowe odstępstwa od stanu najbardziej prawdopodobnego nazywamy fluktuacjami. Ponieważ czas przebywania układu w danym stanie jest tym dłuższy, im większe jest prawdopodobieństwo termodynamiczne tego stanu, zatem układ przebywa najdłużej w stanie równowagi i niewielkich fluktuacji.

Spróbuj jeszcze raz

wyraża prawo zachowania energii dla zjawisk z udziałem ciepła

określa kierunek procesów nieodwracalnych

stwierdza, że dwa ciała znajdujące się w równowadze cieplnej z trzecim ciałem są również w równowadze cieplnej między sobą

dopuszcza możliwość lokalnych odchyleń od siebie zwanych fluktuacjami

powrót do pytań