Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Dymiące kominy
Dlaczego każdy proces obserwowany w życiu codziennym jest nieodwracalny?
dymiące kominy ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z trzecią zasadą termodynamiki

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z prawem zachowania energii

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest bardzo mało prawdopodobieństwo

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z pierwsza zasadą termodynamiki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Podpowiedź

Trzecia zasad termodynamiki stwierdza, że przy temperaturze dążącej do zera bezwzględnego przestają zależeć od temperatury wszystkie wielkości charakteryzujące jego stan (np. objętość, energia wewnętrzna, entropia i inne), natomiast entropia czyli stopień nieuporządkowania maleje do zera. Z tej zasady wyciągamy wniosek, że nie można zrealizować procesu w wyniku którego temperatura ciała osiągnęłaby dokładnie 0K.
Pierwsza zasada termodynamiki stwierdza, że zmiana energii wewnętrznej ciała lub układu ciał jest równa sumie dostarczonego ciepła i pracy wykonanej nad tym układem przez siły zewnętrzne. Czyli zasada ta charakteryzuje energetyczne zmiany zachodzące podczas procesów wynika z zasady zachowania energii.

Może teraz wybierzesz odpowiedź

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z trzecią zasadą termodynamiki

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z prawem zachowania energii

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest bardzo mało prawdopodobieństwo

ponieważ powrót układu termodynamicznego i jego otoczenia jest niezgodny z pierwsza zasadą termodynamiki

powrót do pytań