Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Pierwsza zasada termodynamiki
Wybierz prawidłowe zdanie o pierwszej zasadzie termodynamiki?
doświadczenie wyraża prawo zachowania energii dla zjawisk z udziałem ciepła

określa kierunek procesów nieodwracalnych

stwierdza, że dwa ciała znajdujące się w równowadze cieplnej z trzecim ciałem są również w równowadze cieplnej między sobą

dopuszcza możliwość lokalnych odchyleń od siebie zwanych fluktuacjami

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Kierunek procesów nieodwracalnych wynika z drugiej zasady termodynamiki. Procesy samorzutne w układzie odosobnionym przeprowadzają układ ze stanu mniej prawdopodobnego do bardziej prawdopodobnego. Miarą prawdopodobieństwa jest entropia. Procesy nieodwracalne przebiegają więc do stanów o wzrastającej entropii. Większym prawdopodobieństwem charakteryzują się stany mniej uporządkowane, czyli bałagan. Można wobec tego powiedzieć, że procesy wszystko idzie ku chaosowi.

Spróbuj jeszcze raz

wyraża prawo zachowania energii dla zjawisk z udziałem ciepła

określa kierunek procesów nieodwracalnych

stwierdza, że dwa ciała znajdujące się w równowadze cieplnej z trzecim ciałem są również w równowadze cieplnej między sobą

dopuszcza możliwość lokalnych odchyleń od siebie zwanych fluktuacjami

powrót do pytań