Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Wykrycie półprzewodnika
Uczniowie zaproponowali cztery doświadczenia mające umożliwić stwierdzenie, czy posiadany przez nich pręt wykonany jest z półprzewodnika Która propozycja jest najlepsza?
zbadać zależność względnego wydłużenia pręta od wywołanego w nim naprężenia

zbadać zależność oporu elektrycznego od jego temperatury

zmierzyć temperaturę topnienia pręta i na jej podstawie ustalić, czy wykonany jest on z materiału krystalicznego

zmierzyć przenikalność magnetyczną materiału, z którego wykonany jest pręt

nie wiem, wyświetl podpowiedź
półprzewodnik typu p
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Oczywiście półprzewodniki są kryształami, tzn. mają uporządkowaną budowę tworząc strukturę krystaliczną. Ale czy tylko półprzewodniki?

Spróbuj jeszcze raz

zbadać zależność względnego wydłużenia pręta od wywołanego w nim naprężenia

zbadać zależność oporu elektrycznego od jego temperatury

zmierzyć temperaturę topnienia pręta i na jej podstawie ustalić, czy wykonany jest on z materiału krystalicznego

zmierzyć przenikalność magnetyczną materiału, z którego wykonany jest pręt

powrót do pytań