Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Przejdzie, nie przejdzie?
Doświadczalnie zjawisko rozszerzalności można wykazać przy użyciu pierścienia i kulki wykonanych z tego samego materiału, przy czym średnica kulki jest nieco mniejsza od średnicy wewnętrznej pierścienia. Ale w naszym zestawie średnica kulki w temperaturze pokojowej jest nieco większa od średnicy pierścienia. Co się stanie jeżeli pierścień ogrzejemy w płomieniu palnika?
kulka przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się zarówno średnica zewnętrzna, jak i wewnętrzna pierścienia

kulka nie przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się tylko średnica zewnętrzna pierścienia

kulka nie przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się średnica zewnętrzna pierścienia i zmalała średnica wewnętrzna

kulka nie przejdzie, ponieważ nie nastąpiło równoczesne ogrzanie kulki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
pierścienie
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Nie rozumiesz zasady rozszerzania się ciał pod wpływem temperatury. Cofnij się do poprzedniego pytania. W miarę wzrostu temperatury rośnie średnia odległość między atomami ciała stałego.

Spróbuj jeszcze raz

kulka przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się zarówno średnica zewnętrzna, jak i wewnętrzna pierścienia

kulka nie przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się tylko średnica zewnętrzna pierścienia

kulka nie przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się średnica zewnętrzna pierścienia i zmalała średnica wewnętrzna

kulka nie przejdzie, ponieważ nie nastąpiło równoczesne ogrzanie kulki

powrót do pytań