Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Kryształy
Które stwierdzenie dotyczące ciał stałych jest nieprawdziwe?
kryształy ciało polikrystaliczne składa się z dużej liczby chaotycznie rozmieszczonych kryształów

monokryształ to umowna nazwa ciała złożonego z jednego rodzaju kryształów

cząsteczki ciała amorficznego nie są regularnie względem siebie ustawione

sieć krystaliczna jest to charakterystyczny dla ciała krystalicznego układ atomów powtarzający się w przestrzeni

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Ciało amorficzne zwane inaczej bezpostaciowym nie ma regularnej budowy, cząsteczki ułożone są chaotycznie podobnie jak w cieczy i dlatego zachowują się podobnie jaki bardzo lepkie ciecze. Przykładem takich substancji jest szkło, wosk, parafina lub lepik. Substancje takie mają jednakowe własności we wszystkich kierunkach czyli są izotropowe.

Spróbuj jeszcze raz

ciało polikrystaliczne składa się z dużej liczby chaotycznie rozmieszczonych kryształów

monokryształ to umowna nazwa ciała złożonego z jednego rodzaju kryształów

cząsteczki ciała amorficznego nie są regularnie względem siebie ustawione

sieć krystaliczna jest to charakterystyczny dla ciała krystalicznego układ atomów powtarzający się w przestrzeni

powrót do pytań