Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Rozszerzalność ciał stałych
Z czym związana jest rozszerzalność cieplna ciał stałych?
przerwy dylatacyjne
Przerwy dylatacyjne w konstrukcji mostu
ze zwiększeniem się ruchu oscylacyjnego atomów w miarę podwyższania temperatury

ze zwiększeniem się energii kinetycznej w miarę podwyższania temperatury

z asymetrią rozkładu energii potencjalnej wzajemnych oddziaływań atomów w miar podwyższania temperatury

ze zwiększaniem się energii wewnętrznej ciała w miarę podwyższania temperatury

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Podpowiedź

Cząsteczki zajmują takie położenie w substancjach aby siły działające na nie się równoważyły. Związana z tym jest energia potencjalna ich wzajemnych oddziaływań. Jak wygląda wykres zależności energii całkowitej oddziaływań atomów od odległości?

Może teraz wybierzesz odpowiedź

ze zwiększeniem się ruchu oscylacyjnego atomów w miarę podwyższania temperatury

ze zwiększeniem się energii kinetycznej w miarę podwyższania temperatury

z asymetrią rozkładu energii potencjalnej wzajemnych oddziaływań atomów w miar podwyższania temperatury

ze zwiększaniem się energii wewnętrznej ciała w miarę podwyższania temperatury

powrót do pytań