Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Przejdzie, nie przejdzie?
Doświadczalnie zjawisko rozszerzalności można wykazać przy użyciu pierścienia i kulki wykonanych z tego samego materiału, przy czym średnica kulki jest nieco mniejsza od średnicy wewnętrznej pierścienia. Ale w naszym zestawie średnica kulki w temperaturze pokojowej jest nieco większa od średnicy pierścienia. Co się stanie jeżeli pierścień ogrzejemy w płomieniu palnika?
kulka przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się zarówno średnica zewnętrzna, jak i wewnętrzna pierścienia

kulka nie przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się tylko średnica zewnętrzna pierścienia

kulka nie przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się średnica zewnętrzna pierścienia i zmalała średnica wewnętrzna

kulka nie przejdzie, ponieważ nie nastąpiło równoczesne ogrzanie kulki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
pierścienie
linia
Podpowiedź

W miarę wzrostu temperatury rośnie średnia odległość między atomami ciała stałego. Wynika to niesymetrycznego rozkładu energii potencjalnej wzajemnych oddziaływań atomów w miar podwyższania temperatury.

Może teraz wybierzesz odpowiedź

kulka przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się zarówno średnica zewnętrzna, jak i wewnętrzna pierścienia

kulka nie przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się tylko średnica zewnętrzna pierścienia

kulka nie przejdzie przez pierścień, ponieważ zwiększyła się średnica zewnętrzna pierścienia i zmalała średnica wewnętrzna

kulka nie przejdzie, ponieważ nie nastąpiło równoczesne ogrzanie kulki

powrót do pytań