Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Jak się ruszać?
Obwód w kształcie kwadratu porusza się w stałym i jednorodnym polu magnetycznym o liniach prostopadłych do jego powierzchni. Kiedy powstanie w tym obwodzie prąd indukcyjny?
powstanie prąd indukcyjny, gdy będzie się on poruszał ruchem jednostajnym

powstanie prąd indukcyjny, gdy będzie się on poruszał ruchem jednostajnie przyspieszonym

powstanie prąd indukcyjny, gdy będzie się on poruszał ruchem niejednostajnie przyspieszonym

nie powstanie nigdy prąd indukcyjny

nie wiem, wyświetl podpowiedź
prąd indukcyjny
linia
Podpowiedź

Ogólnym warunkiem powstania prądu indukcyjnego jest zmiana strumienia magnetycznego w obwodzie zamkniętym. Strumień indukcji przez powierzchnię (tak brzmi pełna nazwa tej wielkości) jest to iloczyn wielkości wektora indukcji przez powierzchnię i cosinus kąta zawartego między tą liniami pola a prostą prostopadłą do powierzchni. Strumień wskazuje liczbę linii pola magnetycznego przechodzących przez daną powierzchnię (jest to sens fizyczny tej wielkości). Prąd powstanie więc jeśli zmienia się liczba linii przechodząca przez dany obwód.

Może teraz wybierzesz odpowiedź

powstanie prąd indukcyjny, gdy będzie się on poruszał ruchem jednostajnym

powstanie prąd indukcyjny, gdy będzie się on poruszał ruchem jednostajnie przyspieszonym

powstanie prąd indukcyjny, gdy będzie się on poruszał ruchem niejednostajnie przyspieszonym

nie powstanie nigdy prąd indukcyjny

powrót do pytań