Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Spadająca ramka
Pionowo ustawiona ramka spada pod działaniem siły ciężkości w obszar jednorodnego pola magnetycznego. Co się stanie z ramką?
ramka w polu magnetycznym obróci się wokół pionowej osi symetrii

obróci się wokół poziomej osi symetrii

przyspieszy ruch ramki

opóźni ruch ramki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Podczas wchodzenia w pole magnetyczne ramkę obejmować będzie zmienny strumień indukcji. Powstanie wiec prąd indukcyjny. Aby cokolwiek powstało musi być wykonana praca, aby kosztem tej pracy powstał prąd indukcyjny. Z tego faktu wynika reguła Lenza, określająca kierunek prądu indukcyjnego.
W naszym przypadku praca wykonywana jest kosztem energii tej ramki. Jeśli ramka przyspieszy to jej energia przecież wzrośnie!

Spróbuj jeszcze raz

obróci się wokół pionowej osi symetrii

obróci się wokół poziomej osi symetrii

przyspieszy ruch ramki

opóźni ruch ramki

powrót do pytań