Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Echosonda
echosonda
Dlaczego w echosondzie korzystniejsze jest zastosowanie fal ultradźwiękowych niż akustycznych?

ponieważ zachowana jest cisza w czasie pomiarów

ponieważ fale ultradźwiękowe są łatwiej wytwarzane

ponieważ fale ultradźwiękowe mają większą prędkość rozchodzenia się

ponieważ dla fal ultradźwiękowych są mniejsze efekty ugięcia fal

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Dźwięki słyszalne możemy wytwarzać bardzo prosto. Choćby instrumenty muzyczne czy gwizdki i syreny. Ultradźwięki również wytwarza się za pomocą gwizdków bądź syren tylko dostrojonych do wyższych częstotliwości. Ale na ogół wykorzystujemy bardziej skomplikowane ale za to dokładniejsze metody.
Jedną z nich jest odwrotne zjawisko piezoelektryczne. Gdy przykładamy różnicę potencjałów między przeciwnymi ścianami kryształu piezoelektrycznego to kryształ zmienia się kształt. Jeśli częstotliwość zmian jest większa od 20 000Hz to powstają ultradźwięki. Zjawisko piezoelektryczne czyli powstawanie różnicy potencjałów elektrycznych między przeciwnymi ściankami wykorzystuje się do detekcji czyli odbioru mikrofal.
Inną metodą jest wykorzystanie zjawiska magnetostrykcji, które polega na zmianie długości i kształtu ferromagnetyka podczas magnesowania. Wynika to ze zmiany granic domen czyli obszarów stałego namagnesowania ferromagnetyków. Jeśli będziemy magnesować i rozmagnesowywać przetwornik niklowy z dużą częstotliwością to powstaną ultradźwięki. Można to zaobserwować w transofmatorach poprzez charakterystyczne "buczenie". Można temu zapobiec, używając stali zawierającej 6,5% krzemu.
Zjawisko odwrotne polegające na zmianach pola magnetycznego pod wpływem zmian naprężeń wykorzystuje się do detekcji ultradźwięków.
Czyli nie jest to powód dla którego w echosondzie korzystniejsze jest zastosowanie fal ultradźwiękowych.

Spróbuj jeszcze raz

ponieważ zachowana jest cisza w czasie pomiarów

ponieważ fale ultradźwiękowe są łatwiej wytwarzane

ponieważ fale ultradźwiękowe mają większą prędkość rozchodzenia się

ponieważ dla fal ultradźwiękowych są mniejsze efekty ugięcia fal

powrót do pytań