Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Zła próba
Wybierz nieprawdziwe stwierdzenie dotyczące fal.

kierunek drgań cząsteczek ośrodka, w którym rozchodzi się fala, może być równoległy lub prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali

długość fali jest to droga jaką przebywa zaburzenie w czasie, gdy cząsteczka ośrodka wykona jedno pełne drganie

częstotliwość fali równa jest częstotliwości drgań cząsteczek, w którym fala się rozchodzi

maksymalna prędkość drgań cząsteczek w ruchu falowym jest równa prędkości rozchodzenia się fali

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Przecież to jest prawda. Jeśli kierunek drgań cząsteczek ośrodka, w którym rozchodzi się fala jest równoległy do kierunku rozchodzenia się fali to taką falę nazywamy podłużną. Przykładem takiej fali jest fala akustyczna w powietrzu lub fala na sprężynie. Jeśli kierunek drgań cząsteczek ośrodka, w którym rozchodzi się fala jest prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali to falę nazywamy poprzeczną. Taką falą jest fala na wodzie lub na sznurze.

Spróbuj jeszcze raz

kierunek drgań cząsteczek ośrodka, w którym rozchodzi się fala, może być równoległy lub prostopadły do kierunku rozchodzenia się fali

długość fali jest to droga jaką przebywa zaburzenie w czasie, gdy cząsteczka ośrodka wykona jedno pełne drganie

częstotliwość fali równa jest częstotliwości drgań cząsteczek, w którym fala się rozchodzi

maksymalna prędkość drgań cząsteczek w ruchu falowym jest równa prędkości rozchodzenia się fali

powrót do pytań