Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Gwałtowny wybuch
Spoczywająca kula o masie m rozrywa się na dwie części: pierwszej o masie 2/3m i drugiej o masie 1/3m. Jakie są przyrosty pędów części pierwszej i drugiej?
przyrost pędu pierwszej części jest dwa razy większy od przyrostu pędu drugiej

przyrost pędu pierwszej części jest dwa razy mniejszy od przyrostu pędu drugiej

przyrost pędu pierwszej części jest trzy razy większy od przyrostu pędu drugiej

przyrosty pędu obu części są jednakowe

nie wiem, wyświetl podpowiedź
rozpad kuli
linia
Podpowiedź

Pytamy o przyrosty pędów, a nie prędkości co zaznaczone jest na rysunku. Skorzystaj z zasady zachowania pędu, która mówi, że w układzie izolowanym całkowity pęd układu jest wielkością stałą.

Może teraz wybierzesz odpowiedź

przyrost pędu pierwszej części jest dwa razy większy od przyrostu pędu drugiej

przyrost pędu pierwszej części jest dwa razy mniejszy od przyrostu pędu drugiej

przyrost pędu pierwszej części jest trzy razy większy od przyrostu pędu drugiej

przyrosty pędu obu części są jednakowe

powrót do pytań