Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Ale siła!
Które z poniższych zdań podaje wyjaśnienie pojęcia "siła"?
siła działająca na ciało jest miarą bezwładności tego ciała

siła jest ilorazem pędu ciała przez czas jej działania

siła jest wprost proporcjonalna do masy ciała i przyspieszenia wywołanego działaniem tej siły

siła jest to działanie zmieniające prędkość ciała lub powodująca jego odkształcenie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
siła
linia
Podpowiedź

Siła jest miarą wszelkich oddziaływań. Co mogą spowodować oddziaływania?

Może teraz wybierzesz odpowiedź

siła działająca na ciało jest miarą bezwładności tego ciała

siła jest ilorazem pędu ciała przez czas jej działania

siła jest wprost proporcjonalna do masy ciała i przyspieszenia wywołanego działaniem tej siły

siła jest to działanie zmieniające prędkość ciała lub powodująca jego odkształcenie

powrót do pytań