Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Wieczne odchudzanie
Czego różnicą jest niedobór masy?
niedobór masy mas jądra promieniotwórczego przed i po emisji cząstki

miedzy masą kulistej próbki substancji rozszczepialnej a jej masą krytyczną

między średnia masą atomową pierwiastka a masą atomową jego najbardziej trwałego izotopu, wyrażona w jednostkach atomowych

między sumą mas spoczynkowych nukleonów, wchodzących w skład jądra, a masą jądra

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Wybrałeś ciekawą odpowiedź. Czy wiesz co to jest masa krytyczna? Jest to najmniejsza masa substancji rozszczepialnej, w której może następować reakcja lawinowa czyli niekontrolowane rozszczepienie jądra atomowego. Różnicy miedzy masą kulistej próbki substancji rozszczepialnej a jej masą krytyczną tak nie nazywamy.
W pytaniu chodzi o niedobór masy dotyczący jądra atomowego.

Spróbuj jeszcze raz

mas jądra promieniotwórczego przed i po emisji cząstki

miedzy masą kulistej próbki substancji rozszczepialnej a jej masą krytyczną

między średnia masą atomową pierwiastka a masą atomową jego najbardziej trwałego izotopu, wyrażona w jednostkach atomowych

między sumą mas spoczynkowych nukleonów, wchodzących w skład jądra, a masą jądra

powrót do pytań