Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Wieczne odchudzanie
Czego różnicą jest niedobór masy?
niedobór masy mas jądra promieniotwórczego przed i po emisji cząstki

miedzy masą kulistej próbki substancji rozszczepialnej a jej masą krytyczną

między średnia masą atomową pierwiastka a masą atomową jego najbardziej trwałego izotopu, wyrażona w jednostkach atomowych

między sumą mas spoczynkowych nukleonów, wchodzących w skład jądra, a masą jądra

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!

Owszem liczymy niedobór masy reakcji ale od masy substratów odejmujemy masę produktów. Jeśli jest ona dodatnia to jest to reakcja egzotermiczna i wydziela się energia, jeśli ujemna to jest to reakcja endotermiczna i energia jest pochłaniana.
W pytaniu chodzi o niedobór masy dotyczący jądra atomowego.

Spróbuj jeszcze raz

mas jądra promieniotwórczego przed i po emisji cząstki

miedzy masą kulistej próbki substancji rozszczepialnej a jej masą krytyczną

między średnia masą atomową pierwiastka a masą atomową jego najbardziej trwałego izotopu, wyrażona w jednostkach atomowych

między sumą mas spoczynkowych nukleonów, wchodzących w skład jądra, a masą jądra

powrót do pytań