Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
O-błędny obwód
Trzy żarówki połączono tak jak na schemacie obok. Układ zasilany jest ze źródła o pomijalnie małym oporze wewnętrznym. Które stwierdzenie jest błędne?
jeśli wykręcimy żarówkę 1, to żarówki 2 i 3 zgasną

jeśli wykręcimy żarówkę 2, to żarówka 1 przygaśnie, a 3 rozjaśni się

jeśli wykręcimy żarówkę 3, to żarówka 1 rozjaśni się, a 2 przygaśnie

jeśli żarówkę 1 połączymy szeregowo do żarówek 2 i 3 to żarówki będą świecić jaśniej

nie wiem, wyświetl podpowiedź
obwód
linia
Zaznaczona odpowiedź jest zła!
obwód
Żarówka świeci jaśniej jeśli przez nią przepływa prąd o większym natężeniu. Natężenie zgodnie z prawem Ohma jest wprost proporcjonalne do napięcia, a odwrotnie proporcjonalnie do całkowitego oporu obwodu. Oznacza to, że jeżeli opór się zmniejsza to natężenie rośnie, a jak się zwiększa to maleje.
Niestety tutaj trzeba wykonać rachunki i porównać natężenia prądu. Na początku opór całkowity wynosi 3/2R (z połączenia mieszanego), a po zmianie R/3 (połaczenie równoległe). Całkowite natężenie obliczone z prawa Ohma wynosi więc przed zmianą 2U/3R, a po zmianie 3U/R.
Przed połączeniem opory R2 i R3 są połączone równolegle to natężenie płynące przez opory R2 i R3 dzieli się na dwa czyli wynosi U/3R, a po zmianie dzieli się na trzy czyli wynosi U/R. Jak widać po zmianie w pierwszej żarówce natężenie wzrosło z 2U/3R do U/R, a w żarówkach 2 i 3 z U/3R do U/R i wszystkie żarówki będą świecić jaśniej. Odpowiedź jest prawdziwa.

Spróbuj jeszcze raz

jeśli wykręcimy żarówkę 1, to żarówki 2 i 3 zgasną

jeśli wykręcimy żarówkę 2, to żarówka 1 przygaśnie, a 3 rozjaśni się

jeśli wykręcimy żarówkę 3, to żarówka 1 rozjaśni się, a 2 przygaśnie

jeśli żarówkę 1 połączymy szeregowo do żarówek 2 i 3 to żarówki będą świecić jaśniej

powrót do pytań