Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Pomiar krzepy
Na jarmarkach lub odpustach można czasem zobaczyć urządzenie służące chętnym do popisywania się swoją krzepkością za niewielką opłatą. Urządzenie działa w bardzo prosty sposób. Zadaniem zawodnika jest rozpędzenie masywnego wózka na poziomym odcinku toru tak, aby wózek wzniósł się jak najwyżej na nachylonej części toru. Bywa, że nachylona część toru wyposażona jest w skalę określającą mniej lub bardziej dowcipnie "krzepkość" zawodnika. Co faktycznie mierzy opisane urządzenie?
średnią wartość siły, którą zawodnik działał na wózek

maksymalną wartość siły, którą zawodnik działał na wózek

pracę wykonaną przez zawodnika nad wózkiem

maksymalną moc rozwiniętą przez zawodnika

nie wiem, wyświetl podpowiedź
krzepa
linia

Rozwiązanie

Zawodnik rozpędzając wózek działa siłą, która wykonuje pracę przeciwko sile tarcia i grawitacji. Im wyżej wzniesie się wózek tym większą pracę wykonał zawodnik. Dokładnie pracy nie wyliczymy bowiem nie możemy wyznaczyć sił tarcia. Jeżeli tarcie jest małe to praca zamienia się na energię potencjalną ciężkości. Im wyżej wzniesie się wózek tym większa praca.
Aby zmierzyć średnią siłę trzeba znać drogę na jakiej zawodnik rozpędzał wózek i podzielić pracę przez drogę.
Moc jest to stosunek pracy do czasu. W zadaniu nie ma mowy o pomiarze czasu. Nie można więc wyznaczyć mocy, tym bardziej maksymalnej.
Pomiar wysokości umożliwia wyznaczenie efektów całej próby, nie możemy w żaden sposób zmierzyć chwilowych wartości tym bardziej maksymalnych.
powrót do pytań