Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Jaki ruch?
Na rysunku przedstawiono zależność siły wypadkowej działającej na ciało w trzech etapach ruchu. Jakim ruchem poruszało się ciało w poszczególnych etapach?
I - jednostajnie przyspieszonym, II - jednostajnym, III - jednostajnie opóźnionym

I - jednostajnym, II - było w spoczynku, III - jednostajnym do tyłu

I - jednostajnie przyspieszonym, II - jednostajnym, III - jednostajnie przyspieszonym do tyłu

we wszystkich przypadkach przyspieszonym

nie wiem, wyświetl podpowiedź
zależność siły od czasu
linia

Rozwiązanie

Zgodnie z drugą zasadą dynamiki jeżeli na ciało działa siła wypadkowa różna od zera, to ciało porusza się ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły. Ponieważ cały czas siła jest różna od zera i zwrócona w tym samym kierunku to ciało poruszać się będzie ruchem przyspieszonym. Na pierwszym odcinki siłą rośnie, więc rośnie też przyspieszenie i będzie to ruch przyspieszony ze wzrastającym przyspieszeniem, na drugim siła jest stała, to stałe będzie przyspieszenie i jest to ruch jednostajnie przyspieszony, na trzecim siłą maleje więc przyspieszenie nadal jest większe od zera lecz maleje - jest to ruch przyspieszony z malejącym przyspieszeniem.
Ciało porusza się ruchem jednostajnie opóxniontm jeśli siłą wypadkowa ma stałą wartość i jest zwrócona przeciwnie do prędkości. Aby ciało zaczęło poruszać się do tyłu siła również musi mieć przeciwny kierunek czyli wartość ujemną.
Zgodnie z pierwszą zasadą dynamiki ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym, jeśli siła wypadkowa jest równa zero.
powrót do pytań