Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Druga zasada termodynamiki
Które stwierdzenie związane z drugą zasadą termodynamiki jest prawdziwe?
ciepło może samorzutnie przepływać z ciała zimniejszego do cieplejszego

wszystkie silniki pracujące między zbiornikami ciepła o tej samej różnicy temperatur mają jednakową sprawność

warunkiem koniecznym działania silnika jest istnienie dwóch zbiorników ciepła o różnych temperaturach

można zbudować silnik o sprawności 100%

nie wiem, wyświetl podpowiedź
silnik czterosuwowy z zapłonem iskrowym
linia

Rozwiązanie

Ciepło i praca to dwie formy przekazywania energii wewnętrznej ciał. Przekazywanie ciepła odbywa się samorzutnie bez żadnej ingerencji z zewnątrz (jest to chaotyczny sposób przekazywania energii). Aby została wykonana praca to musi działać siła i nastąpić przesunięcie - jest to więc uporządkowany sposób przekazywania energii wewnętrznej. Jak łatwo zauważyć porządek na chaos jest łatwo zamienić (wystarczy małe dziecko na chwilę zostawić w uprzątniętym pokoju), natomiast aby zrobić porządek trzeba się solidnie napracować. Stąd ograniczenia związane z zamianą ciepłą na pracę. Mówią o tym różne sformułowania drugiej zasady termodynamiki:
1o Niemożliwy jest proces, w którym ciepło pobrane od ciała ulegałoby całkowitej zamianie na pracę, czyli strawność silnika nie może wynosić zero (sformułowanie Kelwina).
2o Niemożliwy jest przepływ ciepła od ciała o niższej temperaturze do ciała o temperaturze wyższej (sformułowanie Clausiusa).
3o Żaden silnik działający między dwoma zbiornikami energii nie może być bardziej sprawny od silnika pracującego odwracalnie między tymi samymi zbiornikami, czyli największą sprawność ze wszystkich silników ma silnik Carnota (sformułowanie Carnota).
4o Każdy proces rzeczywisty przebiega do o większej entropii (inne sformułowanie Clausiusa).
4o Procesy rzeczywiste przebiegają od stanów mniej prawdopodobnych do stanów bardziej prawdopodobnych (sformułowanie Boltzmanna).
powrót do pytań