Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Synteza jądrowa raz jeszcze
Która z czterech stwierdzeń na temat reakcji syntezy lekkich jąder jest fałszywa?

urządzenie do otrzymywania plazmy
reakcje syntezy mogą zachodzić jedynie wtedy, gdy energia kinetyczna łączących się jąder (które odpychają się elektrostatycznie) jest wystarczająco duża

podczas reakcji syntezy powstaje jądro o mniejszej energii wiązania od energii wiązania jąder ulegających połączeniu

podczas reakcji syntezy powstaje jądro o większej energii wiązania od energii wiązania jąder ulegających połączeniu

suma mas cząstek powstających w wyniku reakcji syntezy jest mniejsza od sumy mas cząstek łączących się

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia
Podpowiedź

Pamiętaj, że szukamy odpowiedzi fałszywej.
Energia wiązania jest to energia jaka wydziela się podczas łączenia się składników jądra. Im większa energia wiązania tym jądro jest trwalsze. Reakcja syntezy jądrowej polega na łączeniu się lekkich jąder w cięższe. Reakcje syntezy jądrowej są reakcjami egzotermicznymi czyli z wydzielaniem energii. Energia w reakcjach jądrowych bierze się kosztem ubytku masy zgodnie zasadą równoważności masy i energii wynikającą z teorii Einsteina.

Może teraz wybierzesz odpowiedź

reakcje syntezy mogą zachodzić jedynie wtedy, gdy energia kinetyczna łączących się jąder (które odpychają się elektrostatycznie) jest wystarczająco duża

podczas reakcji syntezy powstaje jądro o mniejszej energii wiązania od energii wiązania jąder ulegających połączeniu

podczas reakcji syntezy powstaje jądro o większej energii wiązania od energii wiązania jąder ulegających połączeniu

suma mas cząstek powstających w wyniku reakcji syntezy jest mniejsza od sumy mas cząstek łączących się

powrót do pytań