Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
elektroskop z płytą
Elektroskop z uziemioną płytą
Co się stanie z wychyleniem listków naładowanego elektroskopu w trakcie zbliżania do jego kulki uziemionej płyty metalowej?
wzrośnie

zmaleje

początkowo rośnie, potem zaleje

początkowo maleje, potem rośnie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

elektroskop z płytą
Rozwiązanie

Gdy zbliżymy uziemioną metalową płytę do elektroskopu to pojawią się na niej ładunki przeciwnego znaku.
Jeśli elektroskop naładowany jest ładunkiem ujemnym to elektrony z uziemionego metalu odpłyną do ziemi. Na płycie pozostaną ładunki dodatnie które będą przyciągać ujemne i elektrony z listków i słupka elektroskopu przepłyną na kulkę. Oddziaływanie między listkami a słupkiem elektroskopu będzie mniejsze i wychylenie się zmniejszy.
Jeśli elektroskop naładowany jest ładunkiem dodatnim to elektrony z uziemienia przepłyną na płytę metalową. Ujemne ładunki na płycie będą odpychać ujemne elektrony, które przepłyną z kulki na listki i słupek elektroskopu. Na listkach i słupku elektroskopu nastąpi częściowe zobojętnienie ładunków dodatnich i oddziaływanie między listkami a słupkiem elektroskopu będzie mniejsze i wychylenie znów się zmniejszy.
powrót do pytań