Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Wyścig szczurów
Cztery, różnej długości wahadła, których kuleczki (o jednakowej średnicy) wykonane zostały z różnych materiałów, odchylono od ich położeń równowagi o taki sam kąt. Która z kulek osiągać będzie podczas drgań wahadeł największą prędkość maksymalną?
wahadła kulka zawieszona na najdłuższej nici

kulka zawieszona na najkrótszej nici

kulka o najmniejszej masie

kulka o największej masie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Korzystamy z zasady zachowania energii mechanicznej. W momencie wychylenia kulka posiada energię potencjalną ciężkości, a na dole energię kinetyczną. Prędkość maksymalna będzie w położeniu równowagi. Zależy ona od wysokości kulki na początku, a ta zależy od długości nitki. Czym dłuższa nitka tym większa wysokość, a więc większą uzyska prędkość. Wyprowadź odpowiedni wzór sam. Ponieważ zarówno w energii potencjalnej ciężkości jak i kinetycznej występuje masa ciała to ulegnie ona skróceniu i prędkość nie zależy od masy kulki.
powrót do pytań