Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Spadająca ramka
Pionowo ustawiona ramka spada pod działaniem siły ciężkości w obszar jednorodnego pola magnetycznego. Co się stanie z ramką?
ramka w polu magnetycznym obróci się wokół pionowej osi symetrii

obróci się wokół poziomej osi symetrii

przyspieszy ruch ramki

opóźni ruch ramki

nie wiem, wyświetl podpowiedź
linia

Rozwiązanie

Podczas wchodzenia w pole magnetyczne ramkę obejmować będzie zmienny strumień indukcji. Powstanie wiec prąd indukcyjny. Aby cokolwiek powstało musi być wykonana praca, aby kosztem tej pracy powstał prąd indukcyjny. Z tego faktu wynika reguła Lenza, określająca kierunek prądu indukcyjnego.
W naszym przypadku praca wykonywana jest kosztem energii tej ramki. Musi więc nastąpić opóźnienie ruchu ramki
powrót do pytań