Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Ale siła!
Które z poniższych zdań podaje wyjaśnienie pojęcia "siła"?
siła działająca na ciało jest miarą bezwładności tego ciała

siła jest ilorazem pędu ciała przez czas jej działania

siła jest wprost proporcjonalna do masy ciała i przyspieszenia wywołanego działaniem tej siły

siła jest to działanie zmieniające prędkość ciała lub powodująca jego odkształcenie

nie wiem, wyświetl podpowiedź
siła
linia

Rozwiązanie

Siła jest miarą wszelkich oddziaływań. A oddziaływania mogą zmienić prędkość ciała lub spowodować jego odkształcenie. Pozostałe odpowiedzi są błędne. W pierwszej miarą bezwładności jest masa a nie siła. W drugiej zamiast pędu powinno być zmiana pędu, ale i tak dotyczy to tylko zmiany ruchu i nie jest to ogólne stwierdzenie. W trzeciej źle zinterpretowano wzór. To nie siła zależy od przyspieszenia, a przyspieszenie od siły. I znów druga zasada dynamiki jedynie stwierdza zmianę ruchu, a nie ogólną definicję siły.
powrót do pytań