Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek
Masa szalonych ciał
Co możesz powiedzieć o masie ciał pokazanych na rysunku poniżej?
jest inna na Ziemi, niż na Księżycu

zależy od położenia ciał na kuli ziemskiej

nie zależy od żadnych czynników zewnętrznych

zależy od temperatury

nie wiem, wyświetl podpowiedź
szalone ciała
linia

Rozwiązanie

Może zdziwisz się! A to oznacza, że jesteś młody (ja też się często dziwię). Mamy dwie masy: bezwładną i grawitacyjną.
Masa bezwładna lub inaczej inercjalna jest miarą bezwładności i wyznacza zachowanie się ciała pod działaniem stałej siły. Ciała mają różne bezwładności, jeśli pod działaniem sił o takich samych wartościach uzyskują różne co do wartości przyspieszenia. To ciało, które uzyskuje mniejsze przyspieszenie, ma większą bezwładność, a więc także większą masę bezwładną.
Masa grawitacyjna ciała decyduje o tym, jak silnie będzie to ciało przyciągane przez inne ciało. Jeżeli siła oddziaływania grawitacyjnego jest jest większa to ciało ma większą masę grawitacyjną.
Obie masy są do siebie proporcjonalne. Jeśli ciało ma większą bezwładność to również będzie silniej przyciągane grawitacyjnie. Faktu tego nie można przewidzieć, nie jest on oparty na rozumowaniu, lecz wynika z obserwacji. Po raz pierwszy udowodnił to doświadczalnie w 1894 roku węgierski fizyk Roland von Eotvos. Współczynnik proporcjonalności możemy sobie obrać dowolnie, na przykład aby nie komplikować sobie życia (ono samo się komplikuje gdy nic nie robimy) możemy mu nadać wartość równą jeden. Oznacza to, że masy grawitacyjną i bezwładną uznajemy za jednakowe.
W Ogólnej Teorii Względności ma to podstawowe znaczenie, bowiem Einstein przyjął równoważność sił bezwładności i grawitacji.
Według Szczególnej Teorii Względności, masa powiązana jest z całkowitą energią ciała. Dotychczasową masę nazywamy masą spoczynkową i o tę w domyśle pytaliśmy w zadaniu. Jeśli rośnie energia całkowita (np. wzrasta prędkość ciała) to masa rośnie i nazywamy ją masą relatywistyczną. Aby zaobserwować wyraźnie efekty relatywistyczne czyli przyrost masy prędkość musi stanowić co najmniej jedną dziesiątą prędkości światła czyli co najmniej 30000km/s. Jak dobrze, że mam to nie grozi. Przecież już teraz wszyscy się odchudzają, a co byłoby przy dużych prędkościach? Gzie ta kształty rubensowskie? Sodoma i Gomora!
Zdawałoby się, że najłatwiejsze pytanie w zestawie, a tu mamy najdłuższą odpowiedź. Gdy się w życiu nie zastanawiamy to wszystko wydaje nam się proste, a potem robimy głupoty. Często ulegamy złudzeniu i pozorom. To co wydaje się trudne kiedyś staje się łatwe, to co wydawało nam się łatwe może sprawić wiele kłopotów.
powrót do pytań