Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek

Adam Bartczak
Adam Bartczak Urodzony w Malanowie w powiecie tureckim.
Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Turku.
Fizykę studiował na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.
Pracował w Instytucie Fizyki Politechniki Wrocławskiej na stanowisku specjalista fizyk, następnie w Szkole Podstawowej w Malanowie jako nauczyciel, a od roku 1990 jest nauczycielem fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Turku.
W 2012 roku otrzymał nagrodę III stopnia Polskiego Towarzystwa Fizycznego dla wyróżniających się nauczycieli za stworzenie i prowadzenie strony internetowej "W kręgu fizyki LO Turek".
Doskonalenie zawodowe:
 • studia podyplomowe:
  - Zastosowanie informatyki dla nauczycieli
 • warsztaty:
  - Metody komputerowe w fizyce
  - Nauczanie międzyprzedmiotowe
 • kursy i szkolenia:
  - Kierownik obozów wędrownych
  - Egzaminator okręgowych komisji egzaminacyjnych
  - Podstawy korzystania z Internetu
  - Udzielanie pierwszej pomocy w zdarzeniach nagłych i wypadkach
  - Obowiązki pracowników placówki oświatowej w zakresie ochrony danych osobowych.
  Interesuje się turystyką i propaguje ją wśród młodzieży. Jest organizatorem wielu imprez turystycznych w szkole.
  e-mail: adam_bartczak@poczta.onet.pl