Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek

Ryszard Luty
Urodzony 24 lutego 1936 roku w Kobiałkach Nowych w województwie lubuskim.
Ukończył Liceum pedagogiczne w Kwidzynie. Fizykę studiował w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku.
Pracę zawodową rozpoczął w 1961 roku w Liceum Pedagogicznym w Kamieniu Pomorskim. Od 1964 roku zatrudniony był w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Zgierzu koło Łodzi. W roku 1967 opuścił Zgierz i przeniósł się do Turku, gdzie został zatrudniony w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w charakterze nauczyciela fizyki. W 1972 roku przyszedł na etat kierownika Internatu, nie przerywając jednocześnie pracy dydaktycznej w szkole.
W 1988 roku ciężko zachorował. Mimo różnych dolegliwości, nie poddał się i do śmierci czynnie pracował zawodowo. Zmarł 1 lipca 2000 roku.
Za osiągnięcia zawodowe był wielokrotnie nagradzany, między innymi Nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową "Za zasługi w rozwoju miasta Turku".
Ruszard Luty