Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek

Małgorzata Ryczyńska
Urodzona w Turku.
Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Turku.
Fizykę studiowała na Wydziale Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Pracowała w Szkole Podstawowej nr 5 w Turku jako nauczyciel fizyki i matematyki, a od roku 1999 jest nauczycielem fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Turku.
Doskonalenie zawodowe:
 • studia podyplomowe:
  - Zastosowanie informatyki dla nauczycieli
 • warsztaty:
  - Integracja międzyprzedmiotowa jako element wszechstronnego rozwoju ucznia,
  - Program profilaktyki uzależnień dla młodzieży pt. "TAK CZY NIE",
 • kursy i szkolenia:
  - Podstawy korzystania z Internetu,
  - Technologie informacyjne w praktyce szkolnej
  - Obowiązki pracowników placówki oświatowej w zakresie ochrony danych osobowych
  - Udzielanie pierwszej pomocy w zdarzeniach nagłych i wypadkach.
 • Małgorzata Musiał