Fizyka LO Turek
Start
Nauczyciele
Nauczanie
Konkursy
Ciekawostki
Aktualności
Astronomia
Struktura materii
Doświadczenia domowe
Testy z fizyki
Spis treści i wyszukiwarka
Hosted by:
W kręgu fizyki LO Turek

Marian Kazimierz Kośla
Kazimierz Kośla Urodzony 8 września 1934 roku w Obrzębinie w powiecie tureckim.
W czasie II wojny światowej deportowany na przymusowe roboty w głąb III Rzeszy Niemieckiej. Naukę rozpoczął w polskiej szkole na terenie Ziem Zachodnich. Następnie uczęszczał do Państwowego Liceum Pedagogicznego W Kaliszu. Fizykę studiował na Wydziale Matematyczno - Fizyczno - Chemicznym WSP w Opolu. Pracę rozpoczął w Szkole Podstawowej i Liceum Ogólnokształcącym w Kleczewie jako nauczyciel fizyki i chemii. Od roku 1961 był nauczycielem fizyki w Liceum Ogólnokształcącym w Turku. Z dniem 1 września 2001 roku przeszedł po 42 latach czynnej pracy w zawodzie nauczycielskim na emeryturę.
Doskonalenie zawodowe: Studia podyplomowe z zakresu fizyki współczesnej. Wiedzę z zakresu fizyki, dydaktyki i psychologii poszerzał na wakacyjnych kursach organizowanych przez Ministerstwo Oświaty.
Jako pełnoprawny członek komisji wydziałowej uczestniczył w egzaminach wstępnych na wyższych uczelniach w Poznaniu.
W latach 70-tych zorganizował nowoczesną i funkcjonalną pracownię fizyki.
Za osiągnięcia zawodowe był wielokrotnie nagradzany, między innymi Nagrodą Ministra i Orderem Komisji Edukacji Narodowej.
Zmarł 29 lipca 2008 roku po ciężkiej chorobie.